№ 5 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF

Зміст

Статті

ЧЕСЬКА І СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКИ В СИСТЕМІ ВІДНОСИН КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ PDF
Віталій Андрейко
«НЕ ГАСІТЬ СВІТЛА!»: ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В ПУБЛІЦИСТИЦІ МИРОНА КОРДУБИ PDF
Тарас Батюк
ПОЛЬСЬКА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА В УКРАЇНІ ЩОДО ПОЛІТИКИ ГАЛИЦЬКИХ ПАРТІЙ У ВИРІШЕННІ ПОЛЬСЬКОГО ПИТАННЯ (1914 – 1916 рр.) PDF
Ольга Білобровець
НАЦИСТСЬКИЙ ТЕРОР ПРОТИ ЄВРЕЇВ ДРОГОБИЧА (ІСТОРІЯ РОДИНИ ДРІМЕРІВ) PDF
Марія Вурловська
МІЖНАРОДНИЙ ТЕРОРИЗМ ЯК ФАКТОР НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ТУРИЗМ PDF
Іван Годя
ПОЛЬСЬКІ ПРОФЕСІЙНІ ШКОЛИ НА ДРОГОБИЧЧИНІ У РОКИ НАЦИСТСЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941 – 1944) PDF
Микола Галів, Анна Огар
НАЦІОНАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИЙ РУХ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ У ІІ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ PDF
Тарас Гриневич
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДРОГОБИЦЬКОГО ПОВІТУ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЮЖЕТНОЇ ЛІНІЇ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ СТЕФАНА КОВАЛІВА PDF
Володимир Драган
ДОКУМЕНТИ ПОЛЬСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ ПРО ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ І ЄВРЕЙСЬКИХ УЧИТЕЛІВ ДРОГОБИЦЬКОГО ПОВІТУ (1925) PDF
Василь Ільницький, Микола Галів
БОРОТЬБА РАДЯНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН ЗАСОБАМИ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ (1945 – 1952) PDF
Василь Ільницький
БАНКІВСЬКА СПРАВА ДРОГОБИЧА У 1919 – 1939 рр. ТА ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
Богдан Лазорак
ПОСОЛЬСЬКІ ВИСТУПИ ДМИТРА ПАЛІЄВА У ПАРЛАМЕНТІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ PDF
Оксана Медвідь
РУСИНСЬКА СПІЛЬНОТА МІЖВОЄННОЇ ПОЛЬЩІ У ВИСВІТЛЕННІ «НАШОГО ЛЕМКА» PDF
Володимир Наконечний
НАСЕЛЕННЯ ДРОГОБИЧА У 30 – 50-ті рр. ХХ ст.: ЕТНОДЕМОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Руслана Попп, Остап Походжай
ХВОРОБИ ТА ЇХ ЛІКУВАННЯ В ЖИТТІ УКРАЇНСЬКИХ ПОВСТАНЦІВ ЗАКЕРЗОННЯ (1944 – 1947 рр.) PDF
Вадим Прокопов
ПОЧАТОК БОРОТЬБИ ЗА НАФТУ В РАЙОНІ ПЕРСЬКОЇ ЗАТОКИ PDF
Зінаїда Священко
ШКОЛА ЧИ ТЕАТР? КУЛЬТУРНА ПОЛІТИКА НА СХІДНОГАЛИЦЬКИХ ЗЕМЛЯХ НА ПОЧАТКУ ХХ ст. У ДИСКУСІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ PDF
Віталій Тельвак
СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНИЙ РУХ У ПІВНІЧНОМУ ЛІВОБЕРЕЖЖІ УКРАЇНИ ТА В СУМІЖНИХ РЕГІОНАХ БІЛОРУСІ В 1905 – 1907 рр. PDF
Олександр Федьков
ТУРИСТИКА ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ 1918 – 1938 рр PDF
Володимир Фуртій
НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ПОЛЬЩІ НА ЗАХІДНИХ ЗЕМЛЯХ УКРАЇНИ У 1920 – 1930-х рр.: СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ БАЧЕННЯ PDF
Василь Футала
СХІДНОГАЛИЦЬКЕ ШКІЛЬНИЦТВО АВТОНОМІЧНОЇ ДОБИ У ВИБРАНІЙ ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ PDF
Богдан Янишин
ОБРАЗ РАДЯНСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ УКРАЇНИ КІНЦЯ 1930-х рр. НА ПРИКЛАДІ ГАЗЕТИ «БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА» PDF
Марія Бистра
РАДЯНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ НА ДРОГОБИЧЧИНІ (1939 – 1941) PDF
Микола Галів, Ярослава Дробчак
ЕТНОРЕЛІГІЙНИЙ КОНФЛІКТ У ШКОЛАХ БОРИСЛАВА 1909 – 1910 рр.: ВИТОКИ І НАСЛІДКИ PDF
Микола Галів, Леся Хомич
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ОРГАНІЗОВАНО ПЕРЕМІЩЕНОГО НАСЕЛЕННЯ В УРСР (1940 – 1960-ті рр.) PDF
Наталія Касьянова
ФОРМУВАННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ОБРАЗУ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО У ТВОРЧОСТІ ЛЮДВІКА КУБАЛІ PDF
Оксана Пестрикова
СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ (1991 – 2017 рр.) PDF
Олександр Романуха
УЧАСТЬ ДРОГОБИЦЬКИХ ЮРИСТІВ ЄВРЕЙСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ У РОЗВ’ЯЗАННІ ОСОБИСТИХ ТА ЮРИДИЧНОМУ ВРЕГУЛЮВАННІ РОДИННИХ ПРОБЛЕМ ІВАНА ФРАНКА (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЛИСТІВ САЛЬО ҐАЙНСБЕРҐА, ІСААКА ТІҐЕРМАНА ТА ІЗИДОРА ЛЯУТЕРБАХА ДО УКРАЇНСЬКОГО ВЧЕНОГО) PDF
Володимир Галик