DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.117188

ЕТНОРЕЛІГІЙНИЙ КОНФЛІКТ У ШКОЛАХ БОРИСЛАВА 1909 – 1910 рр.: ВИТОКИ І НАСЛІДКИ

Микола Галів, Леся Хомич

Анотація


У статті розкрито конфлікт, який спалахнув на етнорелігійному ґрунті у  початкових школах Борислава в жовтні 1909 р. Його ініціатором виступив римо-католицький священик о. Т. Остромирський, котрий вимагав відсторонити учителів-євреїв від релігійних практик з учнями-християнами. Його виступ мало не призвів до конфлікту між польським (католицьким) та єврейським населенням Борислава. Показано неоднозначну роль у цій справі Дрогобицької окружної шкільної ради. Висвітлено ставлення вчителів до вимог римо-католицького катехита, зокрема керівника жіночої школи Степана Коваліва.


Ключові слова


українсько-польсько-єврейські взаємини, Борислав, школи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Галів М. Дрогобицька окружна шкільна рада (1878 – 1914): склад і діяльність / Микола Галів // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол.: Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Войтович та ін. – Дрогобич: Коло, 2017. – Вип. XIX – XX. – С. 272–284.

Галів М. Початкове (народне) шкільництво Борислава у ХІХ – на початку ХХ ст. / Микола Галів // Культурна спадщина нафтової столиці Передкарпаття. Матеріали науково-практичної конференції (24 – 25 квітня 2017 р., Борислав-Східниця). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2017. – С. 49–52.

Гнатишин А. Загальна середня освіта в місті Бориславі: минуле та сучасне / Андрій Гнатишин // Культурна спадщина нафтової столиці Передкарпаття. Матеріали науково-практичної конференції (24 – 25 квітня 2017 р., Борислав-Східниця). – Львів: НВФ «Карти і Атласи», 2017. – С. 46–48.

Москалець В. К. Благодійна діяльність єврейських підприємців Дрогобича і Борислава як індикатор модерності / В. К. Москалець // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Актуальні проблеми історії України. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2013. – № 25 (998) – С. 86–92.

Низовий Д. Борислав / Д. Низовий, Я. Садовий // Історія міст і сіл Української РСР. Львівська область. – К.: Гол. ред. УРЕ, 1968. – С. 99 – 115.

Сов’як П. Школи Борислава у 1830 – 1930 роках / Петро Сов’як // Нафтовик Борислава. – 2001. – 21 серпня.

Тарнавський Р. Мразниця. Історико-краєзнавчий нарис / Вид. друге, доповнене і перероблене / Роман Тарнавський. – Львів: «Кобзар», 2008. – 166 с.

Szematyzm Królestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1900. – Lwow: Nakł. Galic. c.k. Namiestnictwa; Z drukarni W. Łozińskiego, 1900. – 1148 s.

Szematyzm Królestwa Galicyi і Lodomeryi z wielkiem księstwem krakowskiem na rok 1909. – Lwow: Nakł. Galic. c.k. Namiestnictwa; Z drukarni W. Łozińskiego, 1909. – 1421 s.

Центральний державний історичний архів України у Львові (далі – ЦДІАЛ). – Ф. 178. – Оп. 2. – Спр. 1891. – 86 арк.

ЦДІАЛ. – Ф. 178. – Оп. 2. – Спр. 4737. – 27 арк.

Apostoł antysemityzmu w Borysławiu // Monitor: Tygodnik polityczno-społeczny i literacki. – 1909. – Nr. 45. – 7 listopada. – S. 3–4.

Gelber M. History of the Jews of Drohobych / М. Gelber. – Tel-Aviv: Association of former residents of Drohobycz, Boryslaw and Surroundings, 1959. – 114 p.

Rędziński K. Fundacyjne szkolnictwo zydowskie w Galicji w latach 1881 – 1918 / K. Rędziński. – Czestochowa: Wyzsza Szkola Pedagogiczna w Czestochowie, 1997. – 178 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)