Редакційний штат

Головний редактор
Ільницький Василь Іванович, д.іст.н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна)

Відповідальний редактор
Галів Микола Дмитрович, д.пед.н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна)

Члени редколегії:

Сорін Архіре – к.іст.н., Університет Альба-Юлії (Румунія)

Манвідас Віткунас – д.іст.н., доц., Литовська військова академія імені Генерала Йонаса Жемайтіса (Литва)

Вацлав Вєжбєнєц – д.габ. з історії, проф. Ряшівський університет (Польща)

Дочка Владімірова-Аладжова – д.філос. з історії, Національний археологічний інститут і музей (Болгарія)

Дюра Гарді – д.філос. з історії, професор, Новосадський університет (Сербія)

Дарко Даровец – д. філос. з історії, проф., Венеціанський університет Ка Фоскарі (Італія)

Дегтярьов Сергій Іванович – д.іст.н., проф., Черкаський глобальний університет (США)

Пол Джозефсон – д. філос. з історії, проф., Colby College (США)

Сергій Єкельчик – д. філос. з історії, доц., Університет Вікторії (Канада)

Сергій Жук – д.іст.н., проф., Університет штату Болл (США)

Саня Златановіч – д.філос. з етнології та антропології, ст. наук. спів., Інститут етнографії Сербської академії наук і мистецтв (Сербія)

Мехмед Інбаши – д.іст.н., проф., Університет Ерджієс (Туреччина)

Корсак Роман Володимирович – д.іст.н., проф., Ужгородський національний університет (Україна)

Андрій Кравчук – д.філос., проф., Університет Садбері (Канада)

Олександр Кухіанідзе – д.філос., проф., Тбіліський державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія)

Литвин Микола Романович – д.іст.н., проф., Інститут українознавства імені І. Крип’якевича Національної академії наук України (Україна)

Юрай Марусяк – д. філос. з історії, Інститут політології Словацької академії наук (Словацька Республіка)

Морозов Анатолій Георгійович – д.іст.н., проф., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (Україна)

Роман Новацький – д.габ. з історії, проф., Опольський технологічний університет (Польща)

Падалка Сергій Семенович – д.іст.н., проф., Інститут історії України Національної академії наук України (Україна)

Патриляк Іван Казимирович – д.іст.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Петречко Олег Михайлович – д.іст.н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна)

Потєхіна Інна Дмитрівна – к.іст.н., доц., Інститут археології Національної академії наук України (Україна)

Рассамакін Юрій Якович – к.іст.н., ст. наук. спів., Інститут археології Національної академії наук України (Україна)

Священко Зінаїда Василівна – д.іст.н., проф., Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (Україна)

Сергійчук Володимир Іванович – д.іст.н., проф., Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Ситник Олександер Миколайович – д.іст.н., проф., Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (Україна)

Стародубець Галина Миколаївна – д.іст.н., проф., Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна)

Анджей Стемпнік – д.габ. з іст., проф., Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща)

Степанчук Вадим Миколайович – д.іст.н., ст. наук. спів., Інститут археології Національної академії наук України (Україна)

Тельвак Віталій Васильович – д.іст.н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна)

Даніела Ля Фореста – проф., Неапольський університет (Італія)

Футала Василь Петрович – д.іст.н., проф., Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (Україна)

Сильвестер Чопек – д.габ. з історії, проф., Ряшівський університет (Польща)

Чучко Михайло Костянтинович – д.іст.н., проф., Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Україна)

Шаравара Тамара Олександрівна – д.іст.н., проф., Полтавський держа́вний агра́рний університет (Україна)

Міхал Шмігель – д.іст.н., доц., Університет Матея Бела (Словацька Республіка)