Індексація

Збірник індексується в міжнародних базах даних:

Web of Science (Emerging Sources Citation Index) 

Index Copernicus (ICV 2016-50.70; 2017-71.75; 2018-86,66; 2019-88,82; 2020-100;) DOI 10.24919/2664-2735.20