Про журнал

 
Східноєвропейський історичний вісник – український рецензований журнал, у якому публікуються історичні дослідження. 


ISSN 2519-058X (Print)
ISSN 2664-2735 (Online)

Збірник виходить 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Видається із 2016 року.

Мова видання: англійська
Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Головний редактор: Ільницький Василь Іванович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Відповідальний редактор: Галів Микола Дмитрович – доктор педагогічних наук, декан історичного факультету, професор кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

Адреса редакції: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46, кафедра історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

E-mail: halivm@yahoo.com
E-mail: eehb102016@gmail.com

Джерела підтримки

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ № 22449-12349Р від 28.12.2016 р.

Наказом МОН України збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук (Наказ МОН України від 13.03.2017 р. № 374).