DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.116973

БОРОТЬБА РАДЯНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН ЗАСОБАМИ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ (1945 – 1952)

Василь Ільницький

Анотація


У статті розкривається одна із форм боротьби радянської репресивно-каральної системи проти українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945 – 1952). Розкриті заходи (пропагандистські та збройні) українських націоналістів супроти колективізації. Наведені приклади результативності цього напряму роботи націоналістів. Показано хід і масштаби колективізації селянства у карпатському регіоні. Встановлено, що колективізація, попри тиск, не відбувалася бажаними для влади темпами.

Ключові слова


колективізація, Карпатський край ОУН, репресивно-каральна система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрухів І. Боротьба радянської влади проти збройних формувань ОУН та УПА на теренах Станіславської (Івано-Франківської) області в 40 – 50-х рр. ХХ ст. / І. О. Андрухів, І. Я. Любінець // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний і науковий збірник. – Одеса, 2008. – № 11. – С. 119–133.

Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі ГДА СБУ). – Ф. 2-Н. – Оп. 57 (1953). – Спр. 1. – Т. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 60 (1953). – Спр. 2. – Т. 5.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 90 (1951). – Спр. 33.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 106 (1954). – Спр. 2.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 110 (1954). – Спр. 2. – Т. 7.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 32 (1960). – Спр. 5.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 32 (1960). – Спр. 6.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 34 (1960). – Спр. 2.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 93 (1954). – Спр. 1.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 8. – Т. 5.

ГДА СБУ. – Ф. 2-Н. – Оп. 99 (1954). – Спр. 8. – Т. 6.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 18.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 49.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 50.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 51.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 372. – Т. 95.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 10.

ГДА СБУ. – Ф. 13. – Спр. 376. – Т. 28.

ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 7. – Спр. 4. – Т. 10.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 29.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 176.

ГДА СБУ. – Ф. 71. – Оп. 6. – Спр. 184.

Державний архів Івано-Франківської області (далі ДАІФО). – Ф. 1-П. – Оп. 1. – Спр. 1154.

Історія українського селянства: Нариси в 2 т. / [ред. Володимир Литвин]. – Київ: Наукова думка, 2006. – Т. 2. – 653 с.

Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946–1956 рр.) / Анатолій Кентій. – Київ: Інститут історії України НАН України, 1999. – 111 с.

Киричук Ю. Український національний рух 40–50-х років XX століття: ідеоло­гія та практика / Юрій Киричук. – Львів: Добра справа, 2003. – 464 с.

Ленартович О. Селянство Захудної України у національно-визвольній боротьбі 1944 – 1950 рр. – Луцьк, 1998. – 350 с.

Мороз В. Зиновій Тершаковець-«Федір». – Літопис УПА. Серія «Події і люди» / Володимир Мороз. – Торонто-Львів: Видавництво «Літопис УПА», 2011. – 128 с.

Мороз О. Українське селянство першої половини ХХ ст. / О. Мороз, С. Злупко. – Львів, 1999. – 268 с.

Організація Українських Націоналістів і Українська Повстанська Армія. Історичні нариси. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2005. – 496 с.

Сеньків М. Західноукраїнське село: насильницька колективізація 40 – поч. 50-х рр. XX ст. / Михайло Сеньків. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 2002. – 292 с.

Сеньків М. Форми і методи відчуження селянства від власності у західному регіоні України (друга половина 40-х – початок 50-х рр. XХ ст.) / Михайло Сеньків // Дрогобицький краєзнавчий збірник [ред. кол. Леонід Тимошенко (гол. ред.), Любомир Винар, Леонід Зашкільняк, Ярослав Ісаєвич та ін.]. Вип. VII. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 465–473.

Сеньків М. Форми і методи відчуження селянства від власності у західному регіоні України (друга половина 40-х – початок 50-х рр. XХ ст.) / Михайло Сеньків // Дрогобицький краєзнавчий збірник [ред. кол. Леонід Тимошенко (гол. ред.), Любомир Винар, Леонід Зашкільняк, Ярослав Ісаєвич та ін.]. Вип. VII. – Дрогобич: Коло, 2003. – С. 465–473.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі ЦДАГОУ).– Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2968.

ЦДАГОУ. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2162.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)