DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.116971

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ДРОГОБИЦЬКОГО ПОВІТУ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.: ЗА МАТЕРІАЛАМИ СЮЖЕТНОЇ ЛІНІЇ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ СТЕФАНА КОВАЛІВА

Володимир Драган

Анотація


У статті на основі художніх творів Стефана Коваліва простежуються особливості соціально-економічного становища Дрогобицького повіту в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст. У ході проведеного дослідження стало очевидним, що саме на першу половину 80-х рр. ХІХ ст. припадає час знайомства С. Коваліва із І. Франком. Фактично від цього часу між ними зав’язалися тісні дружні відносини, а сам І. Франко брав безпосередню участь у заохоченні С. Коваліва до глибокого вивчення суспільних процесів, які побутували на теренах Дрогобицького повіту й писати різного роду праці на згадану тематику. Визначено, що художні розповіді С. Коваліва про край приваблюють передовсім багатством живих спостережень і яскравістю описів, що дає можливість правдиво побачити те суспільно-економічне становище Дрогобицького повіту, яким воно було насправді в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.

Ключові слова


Стефан Ковалів, соціально-економічне становище, Дрогобицький повіт, художні твори.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гетьман В. Освітня діяльність і педагогічні погляди Степана Каваліва: монографія / В. Гетьман / [упорядник Наталія Калита]. – Дрогобич: Вид-во ДДПУ, 2006. – 86 с

Гірняк С. Стефан Ковалів: штрихи до мовного портрета / С. Гірняк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – Вип. 12. – С. 248–254.

Гірняк С. Тексти творів Стефана Коваліва як репрезентанти мовних особливостей Східної Галичини / С. Гірняк // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови. – 2014. – Вип. 11. – С. 171–177.

Горак Р. Стефан Ковалів. До 150-річчя від дня народження / Р. Горак. – Трускавець: «Франкова Криниця», 1998. – 127 с.

Ковалів С. Американська крисаня / С. Ковалів // Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 590-598.

Ковалів С. Безжурність / С. Ковалів // Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 359–370.

Ковалів С. Вибрані оповідання / С. Ковалів / [Упорядкування, вступна стаття та пояснення слів В. Лесина]. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1952. – 248 с.

Ковалів С. Дезертир / С. Ковалів // Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 161–171.

Ковалів С. Дрогобицький Найда / С. Ковалів // Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 388–400.

Ковалів С. Крашена господа / С. Ковалів // Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 400–420.

Ковалів С. Оповідання, статті, щоденник (З недрукованої спадщини) / С. Ковалів. – Дрогобич: Сурма – Львів – інститут МАУП, 2011. – 204 с.

Ковалів С. Оповідання. Казки. Листи (З недрукованої спадщини) / С. Ковалів. – Борислав, 2009. – 183 с.

Ковалів С. Ройтів шиб / С. Ковалів // Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 97–104.

Ковалів С. Світ учить розуму / С. Ковалів // Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 76–97.

Ковалів С. Свояки / С. Ковалів // Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. Наук В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 337–359.

Ковалів С. Твори / С. Ковалів / [Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та С. І. Дігтяра]. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – 723 с.

Ковалів С. Хто винен? / С. Ковалів // Ковалів С. Твори / Упорядкування, підготовка текстів, вступна стаття, примітки і словник канд. філолог. наук В. М. Лесина та С. І. Дігтяра. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 628–648.

Ковалів Ю. Спогади про Степана Ковалева / Ю. Ковалів // Ковалів С. Вибрані оповідання. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1952. – С. 23–29.

Колінько О. Стефан Ковалів. Мала проза крізь призму часу (сучасна інтерпретація) / О. Колінько. – К.: Знання України, 2002. – 177 с.

Коцопей Г. Питання виховного ідеалу української молоді у творчій спадщині Стефана Коваліва / Г. Коцопей // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2014. – Випуск 48. – С. 209–216.

Лесин В. Стефан Ковалів / В. Лесин // Ковалів С. Вибрані оповідання. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1952. – С. 3–22.

Лесин В. Літописець дореволюційного Борислава / В. Лесин, С. Дігтяр // Ковалів С. Твори. – К.: Державне видавництво художньої літератури, 1958. – С. 3–33.

Микулич О. Борислав у творчості Стефана Коваліва / О. Микулич // Іван Зег. Серія: Видатні постаті у нафтовій історії міста Борислава. – Дрогобич: видавець Сурма С., 2008. – С. 72–82.

Франко І. Борислав. Картини з життя підгірського народу. Вступне слово / І. Франко / Франко І. Твори: В 50 т. – К.: Наукова думка, 1978. – Т. 14. – С. 275–369.

Шалата М. Невідоме з творчості С. Коваліва / М. Шалата // Ковалів Стефан. Оповідання. Казки. Листи (З недрукованої спадщини). – Борислав, 2009. – С. 3–12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)