DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.116974

БАНКІВСЬКА СПРАВА ДРОГОБИЧА У 1919 – 1939 рр. ТА ОСОБЛИВОСТІ РИНКУ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ГРОМАД

Богдан Лазорак

Анотація


У статті аналізується процес інституційного розвитку банківських установ Дрогобича у період після завершення польсько-української війни, аж до початку буремних подій «вересня 1939 р.». Встановлено, що за цей короткий проміжок часу у Дрогобичі польською владою було організовано дієву систему приватних та державних банків, які в основному зосереджували у собі капітал польських та єврейських банкірів, натомість український капітал мав спорадичний баланс у цій системі, і навіть почасти окремі обмеження. З іншого боку, Дрогобич серед багатьох провінційних міст Галичини обіймав друге місце після Львова за рухом коштів та розмаїтістю банківських установ. Відтак реконструюється коротка історія розвитку банків «столиці Галицької Каліфорнії».

Ключові слова


Дрогобич, банк, гроші, нафтова промисловість, злотий, філія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Archiwum akt nowych. Informator o zasobie archiwalnym (stan na dzień 31.III. 2005 r.) / Opracował Edward Kołodziej. – Warszawa, 2005. – 390 s.

Bank dla Handlu i Przemysłu w Warszawie // Sztuka i artysta. Malarstwo. Rzeżba. Zdobnictwo. Kolekcjonerstwo. – R. I. – № 1. – Warszawa, 1924. – 119 s.

Ben-Joseph M. Adversities of Autonomy. Bank Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi and the Politics of Credit in Galicia / M. Ben-Joseph . – Kraków, 1999. – 128 p.

Klimeniuk T. Jan Bagieński – architekt i konserwator / T. Klimeniuk // Ochrona Zabytków. – 1993. – 46/2 (181). – 268 s

Morawski W. Słownik Historyczny Bankowości Polskiej do 1939 Roku / W. Morawski. – Warszawa, 1998. – 180 s.

Plan miasta Drohobycza 1925 – 1939 // Карти міст. План міста Дрогобича. Офіційний сайт Центру міської історії Центрально-Східної Європи. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lvivcenter.org/uk/umd/map/?ci_mapid=144

Somobójstwo prokurenta // Śląski kurjer poranny: dziennik niezależny polityczno-społeczno-gospodarczy, poświęcony obronie świata pracy. – № 30. – R. 1. – S. 3.

Spis abonentów sieci telefonicznych Państwowych i Koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy) 1932/1933. – Warszawa, 1932. – 705 s.

Spis abonentów sieci telefonicznych Państwowych i Koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy) 1938. – Warszawa, 1938. – 850 s.

Spis rachunków żyrowych w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej w Warszawie i jej Oddziałach. Stan z dniem 30 października 1921 r. – Warszawa, 1921. – 150 s.

Statut Banku Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem: z dodatkiem zawierającym: Ustawę państwową z dnia 21. czerwca 1882 (Dz.u.p. Nr. 81 z r. 1882) i Obwieszczenia c.k. Prezydyum Namiestnictwa w dzienniku ustaw i rozporządzeń krajowych, dotyczące zmian statutu i uchwał Sejmowych w sprawie poręki kraju za poszczególne zobowiązania bankowe). – Bank Krajowy, 1908. – 54 s.

Wyłuskane z pamięci. Przeżycia wojenne Jerzego Marii Pileckiego / Opracowanie redakcyjne Danuta Dziwdzic. – Wrocław, 2013. – 178 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)