DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.116985

ТУРИСТИКА ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ 1918 – 1938 рр

Володимир Фуртій

Анотація


У статті аналізується історія формування індустрії туризму на Підкарпатській Русі в період з кінця 1918 р. до початку 1938 р. Йдеться про роль минулого руху в розвитку туристичної індустрії регіону. Розглянуті розширені можливості розвитку туризму та відпочинку в Підкарпатській Русі, а також характеризується низка недоліків. Були досліджені перші туристичні організації та туристичні маршрути, готелі, процес вдосконалення у наданні послуг туристам. Розглянуті фактори, що впливають на розвиток найпопулярніших видів відпочинку. Також зазначається, що формування організованого туризму в регіоні здійснювалося на тлі соціально-політичних процесів у регіоні. Очевидно, що основні переваги розвитку туризму визначалися регіональними унікальними особливостями та природними умовами регіону в порівнянні з іншими сферами ділової активності.У науковому доробку віддано перевагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико-порівняльному, історико-синтетичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо. 

Ключові слова


розвиток туризму, пішохідні стежки, привабливімісця, туристичнаінфраструктура, туристичнийпотенціал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Варваринець М. 90 років закарпатському туризму / М. Варваринець. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/News/35512-Zakarpatskomu-turyzmu-%E2%80%94-90-rokiv

Джахман М. Клуб чехословацьких туристів: перші кроки галузі в нашому краї / М. Джахман. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://novzak.uz.ua/news/klub-chehoslovackyh-turystiv

Дравецький К. Развитіе туристики на Подк. Руси / Костянтин Дравецький // Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. – Ужгородь, 1936. – С. 184–188.

Костомаров Б. Воды П. Руси и ихь значене для рыбоводства. / Борис Костомаров // Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. – Ужгородь, 1936. – С. 174–176.

Попрадський П. Охота на Подкарпатской Руси / П. Попрадський // Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. – Ужгородь, 1936. – С. 172–173.

Сова П. Ужгородъ городъ будущаго / Петро Сова // Подкарпатская Русь за годы 1919 – 1936. – Ужгородь, 1936. – С. 147–151.

Historie KČT. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kct.cz/cms/historie-kct


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)