DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.116968

НАЦИСТСЬКИЙ ТЕРОР ПРОТИ ЄВРЕЇВ ДРОГОБИЧА (ІСТОРІЯ РОДИНИ ДРІМЕРІВ)

Марія Вурловська

Анотація


У статті досліджено політику нацистської влади щодо єврейської громади Дрогобича. Висвітлено історію Голокосту в місті на основі життя єврейської родини Дрімерів. Показано як українці та поляки намагалися зберегти та рятувати єврейське населення Дрогобича та околиць.


Ключові слова


Голокост, війна, окупація, населення, єврейство, Дрогобич.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гулай В. Політико-комунікативні вектори ескалації міжетнічної конфліктно-конфронтаційної інтеракції в Західній Україні (літо-осінь 1941 року) / В. Гулай. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/Marya/Downloads/Spup_2014_4_34.pdf

Ковба Ж. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки «остаточного розв’язання єврейського питання». / Ж. Ковба. – Kиїв: Дух і література, 2009. – 296 с.

Мирський Р. Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі / Р. Мирський. – Львів: Видавництво університету «Львівська політехніка». – 2005. – 199 с.

Нариси з історії Дрогобича (від найдавніших часів до початку ХХІ ст.) / ДДПУ ім. І. Франка, істор. Факультет / Наук. Ред. Л. Тимошенко. – Дрогобич: Коло, 2009. – 320 c.

Проблеми історії Голокосту: науковий журнал. / Гол. Ред. І. Щупак. – випуск № 8. – Дніпропетровськ: Інститут «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2016. – 236 с.

Спогади Вурловського Володимира Івановича, жителя с. Гаї Верхні Львівської області (Записала Марія Вурловська 09.12.2015 р. у м. Дрогобичі) // Приватний архів Марії Вурловської у м. Дрогобичі.

Спогади Дрімера Марселя та Високі Ірени (Записала Марія Вурловська 04.06.2016 р. у м. Дрогобичі) // Приватний архів Марії Вурловської у м. Дрогобичі.

Хонигсман Я. Катастрофа еврейства Западной Украины. Евреи Восточной Галиции, Западной Волыни, Буковины и Закарпатья в 1933 – 1945 годах / Я. Хонигсман. – Львов: Б. и, 1998. – 352 с.

Хцюк А. Антлантида. Місяцева земля / А. Хцюк. – Київ: Критика, 2011. – 544 c.

ШОА в Україні: історія, свідчення, увічнення / За редакцією Рея Брандона та Венді Лауера. – К.: Дух і літера, 2015. – 520 c.

Drimer M. Coincidences of Life / M. Drimer. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://www.ushmm.org/remember/office-of-survivor-affairs/memory-project/featured-writers/drimer-coincidences

Drimer M. Escape from the Ghetto / M. Drimer. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ushmm.org/remember/office-of-survivor-affairs/memory-project/featured-writers/escape-from-the-ghetto

Drimer M. Hiding / M. Drimer. – [Електронний ресурс] . – Режим доступу: https://www.ushmm.org/remember/office-of-survivor-affairs/memory-project/featured-writers/hiding

Drimer M. The Diamond and the Cow / M. Drimer. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ushmm.org/remember/office-of-survivor-affairs/memory-project/featured-writers/drimer-diamond

Drimer M. The First Few Days / M. Drimer. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ushmm.org/remember/office-of-survivor-affairs/memory-project/featured-writers/the-first-few-days

Drimer M. To Give Up or Not / M. Drimer. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ushmm.org/remember/office-of-survivor-affairs/memory-project/featured-writers/to-give-up-or-not

Drimer M. Winter Coats / M. Drimer. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ushmm.org/remember/office-of-survivor-affairs/memory-project/featured-writers/winter-coats

Jill Werman Harris. The immeasurable value of a fake diamond ring / Jill Werman Harris: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.tabletmag.com/jewish-life-and-religion/190972/fake-diamond-ring

Polish righteous those who risked their lives. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.savingjews.org/righteous/kv.htm

Righteous Among the Nations Honored by Yad Vashem by 1 January 2015. POLAND. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.yadvashem.org/yv/en/righteous/statistics/poland.pdf

The Righteous Among The Nations. Stecyk, Bartlomiej. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://db.yadvashem.org/righteous/family.html?language=en&itemId=4017651

Yad Vashem. The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance Authority. Jerusalem, 13 February 1990 // Приватний архів Марії Вурловської у м. Дрогобичі.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)