DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.5.118217

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ (1991 – 2017 рр.)

Олександр Романуха

Анотація


У статті звертається увага на особливості формування української діаспори в Російській Федерації. Виокремлюються етапи розвитку української громади Росії, звертається увага на основні досягнення та проблеми їх функціонування. Виявлено, що українська громада в своїй діяльності еволюціонує від етнокультурного до національно-політичного формату. Збільшення кількості українців на території Росії, в результаті військового конфлікту на Сході України, веде до подальших структурних перебудов та зміни формату роботи. Вперше наводяться дані щодо кількісного виміру діяльності українських культурних установ в Російській Федерації.

Ключові слова


діаспора, Україна, Російська Федерація, культурний центр

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонюк О. Діаспори в Росії та Україні. Формування правової бази співробітництва / О. Антонюк // Віче. – 2000. – №8. – С. 115.

Архів Міністерства закордонних справ України. – Загальний фонд. – Спр. 8397. – Арк. 35–40. «Про заходи, спрямовані на підтримку української освітньої справи в Російській Федерації. Лист міністру закордонних справ України О.М. Дяченку від Посла України в Російській Федерації В. Федорова від 25.03.1996 № 700 / 10-909».

Бевз Т. Сучасна українська діаспора: проблеми та перспективи / Т. Бевз // Сайт Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/uploads/nz/nz_34/bevz_suchasna.pdf

В России посчитали, сколько украинцев находится на их территории // Сайт Мигрант.ру [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://migrant.ru/v-rossii-poschitali-skolko-ukraincev-naxoditsya-na-ix-territorii/

В ФМС РФ подсчитали число переселенцев из Украины // Сайт НТВ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ntv.ru/novosti/1502056/

Завьялов А. В. Социальная адаптация украинских иммигрантов : монография / А. В. Завьялов. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2017. – 179 с.

Ідзьо В. Українська діаспора в Росії. Українсько-російські взаємини: історія, наука, релігія / В. Ідзьо. – Львів: Бак, 2002. – 304 с.

Ключковська І. Чому мовчать українці Росії / І. Ключковська // Сайт Кобза [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kobza.com.ua/doslidzhennja/4993-chomu-movchat-ukraintsi-rosii.html

Позняк А. Трудовая миграция украинцев в Россию: мифы и факты / А. Позняк // Днепр вечерний [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dv-gazeta.info/opinion/trudovaya-migratsiya-ukraintsev-v-rossiyu-mifyi-i-faktyi.html

Поточний архів Української бібліотеки м. Москва. Відділ комплектування і обробки документів. Інвентарна книга Української бібліотеки м. Москва; Контрольні показники діяльності української бібліотеки м. Москва за 2004 і 2005 роки.

Украинские землячества России как элемент информационной войны против Украины / Сайт lb.ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://lb.ua/world/2016/12/22/354158_ukrainskie_zemlyachestva_rossii.html

Україна-Росія, 1990-2000рр.: Документи і матеріали / Ред. кол.: О. О. Чалий, Г. В. Беденніков та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – C. 54.

Чисельність і склад населення //Сайт Федеральної служби державної статистики Російскої Федерації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)