№ 3 (2017)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF PDF

Зміст

Статті

ДРОГОБИЧ ТА ЙОГО ОКОЛИЦІ В ХУДОЖНЬО-ЛІТЕРАТУРНІЙ СПАДЩИНІ ІВАНА ФРАНКА PDF
Володимир Галик
ДУХОВЕНСТВО В СЕЛІ ЛІТИНЯ НА ДРОГОБИЧЧИНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XVII – XVIII СТ.): ГЕНЕАЛОГІЧНИЙ НАРИС PDF
Микола Галів
РОЗВИТОК ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ В ЗАКАРПАТТІ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ PDF
Іван Годя
ВИКОРИСТАННЯ РАДЯНСЬКИМИ СИЛОВИМИ ОРГАНАМИ АГЕНТУРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У БОРОТЬБІ ІЗ ПІДПІЛЛЯМ У КАРПАТСЬКОМУ КРАЇ ОУН (1945 – 1954) PDF
Василь Ільницький
ЖИТЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УРСР (1940 – 1960-ті рр.) PDF
Наталія Касьянова
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ PDF
Роман Корсак
СІЛЬСЬКА РОДИНА УКРАЇНИ В РАДЯНСЬКОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ 1950 – 1960-х рр. PDF (English)
Victoria Lysak, Kateryna Tryma
ГАЛИЦЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ЧИННИК У БОРОТЬБІ ЗА УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВНІСТЬ (ЛЮТИЙ 1917 – БЕРЕЗЕНЬ 1918 рр.) PDF
Андрій Лозинський
ПРОБЛЕМА СТАТУСУ КОСОВО В ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (1998 – 2016 рр.) PDF
Олександр Павленко
ЕКОНОМІКА У КОНТЕКСТІ ГЕОПОЛІТИЧНИХ ВИКЛИКІВ: ДО ПИТАННЯ ПРО УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ (1990-ТІ ‒ 2000-НІ РОКИ) PDF (English)
Mariia Parakhina
ПЕРЕСЕЛЕННЯ СЕЛЯН КИЇВСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ДО СИБІРУ В РОКИ СТОЛИПІНСЬКОЇ АГРАРНОЇ РЕФОРМИ PDF
Зінаїда Священко
КУЦИЙ І. ЦИВІЛІЗАЦІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ КІНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТ.: МІЖ СЛОВ’ЯНЩИНОЮ ТА ЄВРОПОЮ. – ТЕРНОПІЛЬ: ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ, 2016. – 480 c. PDF
Віталій Тельвак
УРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ У ВІДЕНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НАПРИКІНЦІ XIX – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX ст. PDF
Наталія Турмис
Розвиток туризму на Закарпатті в період Чехословаччини 1918 – 1938 рр. PDF
Володимир Фуртій
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВІДЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ СВЯТ НІМЕЦЬКИМИ КОЛОНІСТАМИ ТА УКРАЇНСЬКИМ НАСЕЛЕННЯМ (КІНЕЦЬ XVIII – ПОЧАТОК ХХ ст.) PDF
Інна Швайка
РЕФОРМИ УПРАВЛІННЯ ЛИТВИ 1564 – 1566 РОКІВ Й ПОЛЬСЬКО-ЛИТОВСЬКА УНІЯ. ПІДСУМКИ В 450 РІЧНИЦЮ ВПРОВАДЖЕННЯ ІІ ЛИТОВСЬКОГО СТАТУТУ PDF (Polski)
Dominik Szulc
«ЧЕКАЛИ СМЕРТІ, АЛЕ ВОНА НЕ ПРИХОДИЛА, СПОДІВАЛИСЬ НА СВОБОДУ, АЛЕ ЇЇ НЕ БУЛО...»: ДІЙСНІСТЬ У ДИТЯЧИХ ТВОРАХ ПРО ПЕРЕЖИТЕ В РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ PDF (English)
Марія Бистра
ПАРИЗЬКЕ ПРОГОЛОШЕННЯ ЮЛІАНА АВГУСТОМ (ЛЮТИЙ 360 р.) PDF
Марія Маркович