DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.3.101060

Розвиток туризму на Закарпатті в період Чехословаччини 1918 – 1938 рр.

Володимир Фуртій

Анотація


У статті здійснено дослідження історії розвитку туристичної галузі Закарпаття в період: 1918 – 1938 рр.  Автор розглянув основні фактори, які вплинули на розвиток найпопулярніших видів відпочинку та рекреації. Дослідив появу перших туристичних організацій та туристичних маршрутів, процес удосконалення обслуговування туристів. Аналіз історико-географічних аспектів розвитку туризму Закарпаття дозволяє виявити значний потенціал туристичних ресурсів для розвитку туристично-рекреаційного комплексу на перспективу. Очевидно, що ключові переваги від розвитку туризму визначаються регіональною специфікою та природними умовами регіону, порівнюючи з іншими сферами виробничої діяльності. Статистичні дані свідчать про те, що саме туристична галузь є найперспективнішою у Закарпатті з його природними та історико-культурними ресурсами. Розкриття теми стало можливим завдяки використанню загальнонаукових методів пізнання: аналізу, синтезу, системності, узагальнення, конкретності, історизму та діалектичного методу. У науковому доробку віддано перевагу історичним методам дослідження: історико-генетичному, історико-порівняльному, історико-синтетичному, історико-діахронному, емпіричному аналізу тощо.

Ключові слова


туризм; розвиток туризму; подорожі; відпочинок; туристичні маршрути

Повний текст:

PDF

Посилання


M. Varvarynets '90 Transcarpathian tourism / M.Varvarynets //OldCastle. Palanok. - 2009 - 21 March. -S.16.

M. Dzhahman Club Czechoslovak tourists: the first steps in the field of our region [electronic resource]. - Access: http://novzak.uz.ua/news/klub-chehoslovackyh-turystiv

Marks skiing competitions in Subcarpathian Rus (Zakarpattia) 30 years of the twentieth century. : [Electronic resource]. - Access: http://znachkyzakarpattya.blogspot.com/2012/01/blog-post_17.html

A. Melnyk, J. Sobova Features of formation of organized tourism in Transcarpathia. Proceedings. №2. 2016 [electronic resource]. - Access: http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/20.pdf

Tourist shelter Yavirnyk get a new life. : [Electronic resource]. - Access: http://bereznyj.com.ua/news/235-turystychnyi-prytulok-jav-rnyk-otryma-nove-zhyttja.html

F. Sandor Development of Tourism. : [Electronic resource]. - Access: http://www.zakarpatia.com/?p=795

History of the KČT. : [Electronic resource]. - Access: https://www.kct.cz/cms/historie-kct


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Варваринець М. 90 років закарпатському туризму / М.Варваринець // Старий замок . Паланок. – 2009. – 21 березня. –С.16.

 

2. Джахман М. Клуб чехословацьких туристів: перші кроки галузі в нашому краї  :[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://novzak.uz.ua/news/klub-chehoslovackyh-turystiv

 

3. Значки змагань з лижного спорту на Підкарпатській Русі (Закарпатті) 30-х років ХХ ст. : [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://znachkyzakarpattya.blogspot.com/2012/01/blog-post_17.html

 

4. Мельник А., Собов Ж. Особливості становлення організованого туризму Закарпаття. Наукові записки. №2. 2016. : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://geography.tnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/12/20.pdf

 

5. Туристичний притулок Явірник отримає нове життя. : [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://bereznyj.com.ua/news/235-turystychnyi-prytulok-jav-rnyk-otryma-nove-zhyttja.html

 

6. Шандор Ф. Розвиток туризму. : [Електронний ресурс]. - Режим доступу:     http://www.zakarpatia.com/?p=795

 

7. Historie KČT. : [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.kct.cz/cms/historie-kct

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)