УРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ У ВІДЕНСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НАПРИКІНЦІ XIX – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XX ст.

Автор(и)

  • Наталія Турмис Львівський національний університет імені Івана Франкa, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058x.3.101059

Ключові слова:

українознавчі студії, Віденський університет, історична школа, україністика

Анотація

У статті проаналізовано розвиток українознавчих студій у Віденському університеті кінця ХІХ  першої половини ХХ ст. На основі доступних джерел та літератури виокремлено основні напрями розвитку україністики в австрійській історичній науці. Зазначено, що значна частина відомих українських діячів здобували докторат саме у Віденському університеті. Особливу увагу приділено тематиці наукових студій докторантів. У такий спосіб реконструйовано міжнаціональні наукові зв’язки, які спричинилися до формування у майбутньому провідних наукових шкіл в Україні.

Біографія автора

Наталія Турмис, Львівський національний університет імені Івана Франкa

кандидат історичних наук, асистент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Посилання

Barvinska P. Vatroslav Yagich y stanovlennia skhidnoievropeiskykh istorychnykh doslidzhen u Videnskomu universyteti / P. Barvinska // Zapysky istorychnoho fakultetu – Odesa, 2008. – Vyp. 19. – S. 278–285.

Barvinska P. I. Z istorii zasnuvannia seminaru skhidnoievropeiskoi istorii u Videnskomu universyteti / P. I. Barvinska // Aktualni problemy vitchyznianoi ta vsesvitnoi istorii – Kharkiv, 2009. – Vyp. 12.– S. 76–83.

Barvinska P. I. Mizh naukoiu ta politykoiu. Interpretatsii Skhidnoi Yevropy v akademichnomu seredovyshchi nimetskomovnoho prostoru u kintsi KhIKh – pochatku KhKhI st.: monohrafiia / P. I. Barvinska. – Odesa: Odes. Nats. un-t im.I.I.Mechnykova, 2012. – 450 s.

Vyrskyi D. Perfetskyi Yevhen / D. Vyrskyi // Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 8. / Red. kol.: V. A. Smolii (holova) ta in.NANUkrainy. Instytut istorii Ukrainy. – K.: Naukova dumka, 2011. – S. 160.

Halyk V. Ivan Franko i Vatroslav Yahych: istoriohrafiia ta dzherelna baza problemy / V. Halyk // Aktualni pytannia humanitarnykh nauk: mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka / [redaktory-uporiadnyky V. Ilnytskyi, A. Dushnyi, I. Zymomria]. – Drohobych: Posvit, 2014. – Vyp. 8. – S. 4–9.

Halaichak T. Shchurat Vasyl / T. Halaichak // Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 10. / Red. kol.: V. A. Smolii (holova) ta in.NANUkrainy. Instytut istorii Ukrainy. – K.: Naukova dumka, 2013. – S. 688–689.

Herasymova H. Kaiie-Kysilevskyi Volodymyr / H. Herasymova // Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 7. / Red. kol.: V. A. Smolii (holova) ta in.NANUkrainy. Instytut istorii Ukrainy. – K.: Naukova dumka, 2010. – S. 24.

HilevychI.Mykhailo Skoryk – etnoloh, istoryk, folkloryst / I. Hilevych // Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia istorychna – Lviv, 2014. – Vyp. 50. – S. 206–243.

Horak R. Dysertatsiia / R. Horak, I. Horak // Naukovyi visnyk Muzeiu I. Franka u Lvovi. – Lviv: Kameniar, 2007. – Vyp. 7. – S. 77–138.

Ievseienko I. Zilynskyi Ivan / I. Yevseienko // Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 3. / Red. kol.: V. A. Smolii (holova) ta in.NANUkrainy. Instytut istorii Ukrainy. – K.: Naukova dumka, 2005. – S. 360.

Ilarion Semenovych Svientsitskyi (do 120-richchia vid dnia narodzhennia) / ukladach L. Paniv. – Lviv, 1996. – 62 s.

Kappeler A. Dysertanty z Ukrainy na seminari zi skhidnoievropeiskoi istorii u Videnskomu universyteti 1907 – 1945 rr. / A. Kappeler // Avstriia i Ukraina u konteksti yevropeiskoi intehratsii spivrobitnytstva. Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii – Viden – Kyiv, 2005. – S. 122–134.

Katarhina T. Makovei Osyp / T. Katarhina // Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 6. / Red. kol.: V. A. Smolii (holova) ta in.NANUkrainy. Instytut istorii Ukrainy. – K.: Naukova dumka, 2009. – S 449–450.

Kravets O. Neopublikovani lysty V. Yahycha do O. Barvinskoho / O. Kravets // Problemy slovianoznavstva – Lviv, 2000. – Vyp. 51. – S. 189–192.

Luchyk V. Yahych Vatroslav / V. Luchyk // Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 10. / Red. kol.: V. A. Smolii (holova) ta in.NANUkrainy. Instytut istorii Ukrainy. – K.: Naukova dumka, 2013. – S. 723–724.

Mykytiuk V. Literaturna i naukova spadshchyna Omeliana Ohonovskoho: avtoref. dys… kand. fil. nauk: 10.01.03 – literatura slovianskykh narodiv / V. Mykytiuk. – Lviv, 1995. – 28 s.

Olena Stepaniv – Roman Dashkevych. Spohady i narysy / Uporiad. H. Svarnyk, A. Feloniuk. – Lviv: Piramida, 2009. – 632 s.

Pashuk V. Ohonovskyi Omelian / V. Pashuk // Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 7. / Red. kol.: V. A. Smolii (holova) ta in.NANUkrainy. Instytut istorii Ukrainy. – K.: Naukova dumka, 2010. – S. 523–524.

Potulnytskyi V. Ohliad fondiv ukrainiky arkhiviv i bibliotek Vidnia / V. Potulnytskyi // Ukrainsko-avstriiski kulturni vzaiemyny druhoi polovyny XIX – pochatku XX stolittia / Natsionalna komisiia z pytan povernennia v Ukrainu kulturnykh tsinnostei; Posolstvo Avstriiskoi Respubliky v Ukraini; Chernivetska miska rada; Instytut mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M. T. RylskohoNANUkrainy. – Kyiv–Chernivtsi, 1999. – S. 60–70.

Savchak V. Do 150-richchia z dnia narodzhennia Ivana Franka «Po Dunaiu lody plyvut…» / V. Savchak // Dzerkalo tyzhnia – № 32. – 25 serpnia 2006 r.

Surovtsova N. V. Spohady / N. V. Surovtsova – K.: Vyd-vo im. O. Telihy, 1996. – 431 s.

Sukhyi O. Suchasna istorychna nauka v Ukraini: vizii ta napriamy / O. Sukhyi // Ukraina – Yevropa – Svit. Mizhnarodnyi zbirnyk naukovykh prats. Seriia: Istoriia, mizhnarodni vidnosyny – Ternopil, 2012. – Vyp. 10. – S. 24–34.

Troian S. Slovianski narody v avstriiskii suspilno-politychnii dumtsi pochatku KhKh st. / S. Troian // Problemy slovianoznavstva – Lviv, 2000. – Vyp. 51. – S. 92–99.

Franko I. Postup slavistyky u Videnskomu universyteti / I. Franko // Zibrannia tvoriv u 50 t. t. 31: Literaturno-krytychni pratsi (1897 – 1899) / Red. H. Verves, O. Moroz. – K.: Naukova dumka, 1981. – S. 7–10.

FrankoI.Vaarlaam i Yoasaf. Starokhrystyianskyi roman i yoho literaturna istoriia / I. Franko // Zibrannia tvoriv u 50 t. t. 30: Literaturno-krytychni pratsi (1895 – 1897) / Red. I. Doroshenko,N. Kalenychenko– K.: Naukova dumka, 1981. – S. 314–538.

Franko I. Ivan Vyshenskyi i yoho pratsi / I. Franko // Zibrannia tvoriv u 50 t. t. 30: Literaturno-krytychni pratsi (1895–1897) / Red. I. Doroshenko,N. Kalenychenko– K.: Naukova dumka, 1981. – S. 7–211.

Shvydkyi V. Studynskyi Kyrylo / V. Shvydkyi // Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 9. / Red. kol.: V. A. Smolii (holova) ta in.NANUkrainy. Instytut istorii Ukrainy. – K.: Naukova dumka, 2012. – S. 873–875.

Sholohon P. Dzherela pro zhyttievyi shliakh, hromadsku ta naukovu diialnist akademika Kyryla Studynskoho 1869 – 1941 u fondakh Tsentralnoho derzhavnoho istorychnoho arkhivu Ukrainy u m. Lvovi / P. Sholohon // [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http: // www.stattionline org.ua.

Kappeler A. Osteuropäische Geschichte / A. Kappeler // Aufriss der Historischen Wissenschaften in sieben Bänden – Stuttgar, 2001. – Bd. 2. – S. 198–265.

Kappeler A. Osteuropa und osteuropäische Geschichte aus Zürich, Kölner und Wiener Sicht / A. Kappeler // Hundert Jahre Osteuropäische Geschichte: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft –Stuttgart, 2005. – S. 149–157.

Kappeler A. Die Bedeutung der Geschichte Osteuropas für ein gesamteuropäisches Geschichtsverständnis / A. Kappeler // Annäherungen an eine europäische Geschichtsschreibung – Wien, 2002. – S. 43–55.

Kappeler A. Wiener Dissertationen Galizischer Jüdinen und Juden zur ukrainischen Geschichte (1915 – 1931) / A. Kappeler // Vidp. redaktor Mykola Krykun, zastupnyk vidp. redaktora Ostap Sereda. Lviv, 2006 – 2007 (Ukraina: kulturna spadshchyna, natsionalna svidomist, derzhavnist. Zbirnyk naukovych prats / Instytut ukrainoznavstva im. I. Krypiakevycha NANA Ukrainy) – Vyp. 15. – S. 720–726.

Leitsch W. Stoy M. Das Seminar für osteuropäische Geschichte der Universität Wien 1907 – 1948 /W. Leitsch. – Wien [u.a.]: Bohlau, 1983. – 304 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-05-06

Номер

Розділ

Статті