DOI: https://doi.org/10.24919/2519-058x.3.101050

ЖИТЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ В УРСР (1940 – 1960-ті рр.)

Наталія Касьянова

Анотація


У статті розглянуто процес забезпечення житлом сільськогосподарських переселенців та робітників по організованих наборах. З’ясовано особливості надання житла та показано матеріально-побутові умови. Визначено основні практичні результати урядової політики забезпечення житлом планових переселенців. Розглянуто недоліки системи та з’ясовано основні проблеми і труднощі влаштування переселених на нових місцях. Матеріал ґрунтується на архівних джерелах, багатий фактичними даними.

Ключові слова


переселенці; робітники по оргнабору; житлове будівництво; матеріально-побутові умови

Повний текст:

PDF

Посилання


Volkov A. Y. Pravovoe rehulyrovanye selskokhoziaistvennoho pereselenyia v SSSR / A. Y. Volkov, Y. V. Pavlov. – M.: Hosiuryzdat, 1959. – 191 s.

Gureev P. A. Lgoty pri orgnabore i obshchestvennom prizyve / P. A. Gureev. – M.: Yurid. lit., 1968. – 135 s.

Derzhavnyi arkhiv Odeskoi oblasti (dali – DAOO). – F. R-6271. – Op. 1. – Spr. 3. – 140 ark.

DAOO. – F. R-6271. – Op. 1. – Spr. 26. – 133 ark.

Zhbanova K. Yu. Orhanizovani pereselennia v pivdenni oblasti Ukrainskoi RSR u 1955 – 1967 rr. / K. Yu. Zhbanova // Siverianskyi litopys. – 2015. – № 2 (122). – S. 163–170.

Kovpak L. V. Sotsialno-pobutovi umovy zhyttia naselennia Ukrainy v druhii polovyni KhKh st. (1945 – 2000 rr.) / L. V. Kovpak – K.: In-t istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2003. – 250 s.

Lysak V. F. Sposib zhyttia selian URSR u konteksti derzhavnoi polityky 1950 – 1960-kh rr. // Naukovi pratsi: Naukovo-metodychnyi zhurnal. – Tom 76. – Vyp. 63. Istorychni nauky. – Mykolaiv: Vyd-vo MDHU im. Petra Mohyly, 2008. – S. 28–32.

Postanovlenie SM SSSR ot 19.02.1953 g. «O lgotakh po pereseleniyu» [Yelektronniy resurs]. – Rezhim dostupu: www.consultant.ru

TsDAHO Ukrainy. – F. 1. – Op. 23. – Spr. 3952. – 23 ark.

TsDAHO Ukrainy. – F. 1. – Op. 30. – Spr. 2170. – 47 ark.

TsDAHO Ukrainy. – F. 1. – Op. 30. – Spr. 2534. – 211 ark.

TsDAHO Ukrainy. – F. 1. – Op. 30. – Spr. 2962. – 157 ark.

TsDAVO Ukrainy. – F. 2. – Op. 9. – Spr. 5081. – 194 ark.

TsDAVO Ukrainy. – F. R-2605. – Op. 8. – Spr. 612. – 113 ark.

TsDAVO Ukrainy. – F. R-4626. – Op. 1. – Spr. 85. – 121 ark.

TsDAVO Ukrainy. – F. R-4626. – Op. 1. – Spr. 107. – 28 ark.

TsDAVO Ukrainy. – F. R-4626. – Op. 1. – Spr. 160. – 199 ark.

TsDAVO Ukrainy. – F. R-4626. – Op. 1. – Spr. 244. – 58 ark.

TsDAVO Ukrainy. – F. R-4626. – Op. 3. – Spr. 25. – 146 ark.

TsDAVO Ukrainy. – F. R-4626. – Op. 3. – Spr. 47. – 53 ark.

TsDAVO Ukrainy. – F. R-4626. – Op. 3. – Spr. 159. – 156 ark.

TsDAVO Ukrainy. – F. R-4626. – Op. 3. – Spr. 320. – 97 ark.

Iankovska O. Reformy v URSR u sotsialnii sferi (1950 – 1960-ti rr.): zhytlove zabezpechennia / O. Yankovska, D. Bachynskyi // Ukraina XX stolittia: kultura, ideolohiia, polityka. – 2013. – Vyp. 18. – S. 132–149. [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2013_18_18

Iankovska O. Zhytlova problema v URSR u povoienni roky / O. Yankovska // Ukraina XX st.: kultura, ideolohiia, polityka: Zb. st. – K., 2008. – Vyp. 14. – S. 117–126.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1.       Волков А. И. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселения в СССР / А. И. Волков, И. В. Павлов. – М.: Госюриздат, 1959. – 191 с.

 

2.       Гуреев П. А. Льготы при оргнаборе и общественном призыве / П. А. Гуреев. – М.: Юрид. лит., 1968. – 135 с.

 

3.       Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. Р-6271. – Оп. 1. – Спр. 3. – 140 арк.

 

4.       ДАОО. – Ф. Р-6271. – Оп. 1. – Спр. 26. – 133 арк.

 

5.       Жбанова К. Ю. Організовані переселення в південні області Української РСР у 1955 – 1967 рр. / К. Ю. Жбанова // Сіверянський літопис. – 2015. – № 2 (122). – С. 163–170.

 

6.       Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945 – 2000 рр.) / Л. В. Ковпак – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – 250 с.

 

7.       Лисак В. Ф. Спосіб життя селян УРСР у контексті державної політики 1950 – 1960-х рр. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Том 76. – Вип. 63. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 28–32.

 

8.       Постановление СМ СССР от 19.02.1953 г. «О льготах по переселению»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.consultant.ru

 

9.       ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 3952. – 23 арк.

 

10.  ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2170. – 47 арк.

 

11.  ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2534. – 211 арк.

 

12.  ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2962. – 157 арк.

 

13.  ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 9. – Спр. 5081. – 194 арк.

 

14.  ЦДАВО України. – Ф. Р-2605. – Оп. 8. – Спр. 612. – 113 арк.

 

15.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 1. – Спр. 85. – 121 арк.

 

16.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 1. – Спр. 107. – 28 арк.

 

17.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 1. – Спр. 160. – 199 арк.

 

18.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 1. – Спр. 244. – 58 арк.

 

19.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 3. – Спр. 25. – 146 арк.

 

20.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 3. – Спр. 47. – 53 арк.

 

21.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 3. – Спр. 159. – 156 арк.

 

22.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 3. – Спр. 320. – 97 арк.

 

23.  Янковська О. Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950 – 1960-ті рр.): житлове забезпечення / О. Янковська, Д. Бачинський // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2013. – Вип. 18. – С. 132–149. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2013_18_18

 

24.  Янковська О. Житлова проблема в УРСР у повоєнні роки / О. Янковська // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 117–126.

1.       Волков А. И. Правовое регулирование сельскохозяйственного переселения в СССР / А. И. Волков, И. В. Павлов. – М.: Госюриздат, 1959. – 191 с.

 

2.       Гуреев П. А. Льготы при оргнаборе и общественном призыве / П. А. Гуреев. – М.: Юрид. лит., 1968. – 135 с.

 

3.       Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. Р-6271. – Оп. 1. – Спр. 3. – 140 арк.

 

4.       ДАОО. – Ф. Р-6271. – Оп. 1. – Спр. 26. – 133 арк.

 

5.       Жбанова К. Ю. Організовані переселення в південні області Української РСР у 1955 – 1967 рр. / К. Ю. Жбанова // Сіверянський літопис. – 2015. – № 2 (122). – С. 163–170.

 

6.       Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945 – 2000 рр.) / Л. В. Ковпак – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – 250 с.

 

7.       Лисак В. Ф. Спосіб життя селян УРСР у контексті державної політики 1950 – 1960-х рр. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Том 76. – Вип. 63. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 28–32.

 

8.       Постановление СМ СССР от 19.02.1953 г. «О льготах по переселению»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.consultant.ru

 

9.       ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 3952. – 23 арк.

 

10.  ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2170. – 47 арк.

 

11.  ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2534. – 211 арк.

 

12.  ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 30. – Спр. 2962. – 157 арк.

 

13.  ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 9. – Спр. 5081. – 194 арк.

 

14.  ЦДАВО України. – Ф. Р-2605. – Оп. 8. – Спр. 612. – 113 арк.

 

15.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 1. – Спр. 85. – 121 арк.

 

16.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 1. – Спр. 107. – 28 арк.

 

17.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 1. – Спр. 160. – 199 арк.

 

18.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 1. – Спр. 244. – 58 арк.

 

19.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 3. – Спр. 25. – 146 арк.

 

20.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 3. – Спр. 47. – 53 арк.

 

21.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 3. – Спр. 159. – 156 арк.

 

22.  ЦДАВО України. – Ф. Р-4626. – Оп. 3. – Спр. 320. – 97 арк.

 

23.  Янковська О. Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950 – 1960-ті рр.): житлове забезпечення / О. Янковська, Д. Бачинський // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. – 2013. – Вип. 18. – С. 132–149. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uxxs_2013_18_18

 

24.  Янковська О. Житлова проблема в УРСР у повоєнні роки / О. Янковська // Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. – К., 2008. – Вип. 14. – С. 117–126.

ISSN 2519-058X (Print) ISSN 2664-2735 (Online)