Східноєвропейський історичний вісник

Науковий збірник «Східноєвропейський історичний вісник»

Журнал підтримує політику відкритого доступу

Рік заснування: 2016

Галузь та проблематика: В журналі висвітлюються актуальні проблеми історії України, всесвітньої історії, міжнародних відносин, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії науки й техніки. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.

ISSN 2519-058X (Print)
ISSN 2664-2735 (online)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 22449-12349Р від 28.12.2016 р.

Наказом МОН України збірник включено до Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з історичних наук (Наказ МОН України від 13.03.2017 р. № 374 .

Збірник включено в міжнародні бази даних: Web of Science (Emerging Sources Citation Index), Index Copernicus (ICV 2016 50.70; 2017 71.75)

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)
Мова видання: українська, англійська
Засновник і видавець: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Головний редактор: Ільницький Василь Іванович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Відповідальний редактор: Галів Микола Дмитрович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.
Адреса редакції: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Лесі Українки, 46, кафедра історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка.

Тел. +38(067) 373-55-35
E-mail: halivm@yahoo.com
E-mail: eehb102016@gmail.com