Цілі та проблематика

Ціль журналу полягає у висвітленні актуальних проблем історії України, всесвітньої історії, історіографії, джерелознавства, спеціальних історичних дисциплін, теорії і методології історичної науки, археології, етнології, історії науки й техніки, формуванні цілісного погляду впершу чергу на історію Центрально-Східної Європи та місце у ній України, на основі залучення широкого комплексу джерел розширення теоретико-методологічних підходів до вирішення проблем східноєвропейської історії, осмисленні її складних і дискусійних питань.

Місія журналу – публікація оригінальних статей та рецензій із історії України та Центрально-Східної Європи, підвищення рівня наукових досліджень та формування майданчику для інтелектуальних дискусій із складних, проблемних питань, розвиток міжнародного співробітництва.

Читацька аудиторія. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, усіх, хто прагне отримати ґрунтовні знання теоретичного і прикладного характеру.