CENTRAL UKRAINE AS A HISTORICAL REGION: THE PROBLEM OF THEORETICAL CONCEPTUALIZATION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.27.281540

Keywords:

Central Ukraine, Middle Ukraine, historical regionalism, map, historical region.

Abstract

The purpose of the article is a scientific theoretical conceptualization of the definition Central Ukraine as a research concept. In modern historical science the lack of comprehensive research, the subject of which would be the study of Central Ukraine as a separate region, is one of significant gaps. The analysis of historiographic research on the issue proved that during the use of this concept there is a toponymic uncertainty concerning the territories of this region; there is an alternative interpretation of the concept Central Ukraine; multiplicity of interpretations of this definition. The research methodology is based on the principles of historicism and objectivity, application of interdisciplinary methodical optics: critical analysis, synthesis, systematization, comparative studies, geographical method, generalization of discovered and analyzed materials. The scientific novelty consists in the fact that the research fills in the existing lacuna of scientific knowledge, it contributes to the development of historical regionalism, without the study of which it is impossible to understand the processes of the Ukrainian history fully; the research contributes to the formation and updating of the scientific conceptual apparatus. The Conclusion. Among historians, there is a territorial and terminological uncertainty in using the concept Central Ukraine. Researchers who use this term lack a professional argument for defining the boundaries of this region. That is why, there is a considerable confusion of the terminological apparatus when using this definition. Taking into consideration the confusion of terminological apparatus, the authors proposed their own original interpretation of the concept Central Ukraine. Criteria for the boundaries of this historical region have been elaborated, and two maps have been created. It has been proposed to use the concept of Middle Ukraine as a synonym for Central Ukraine.

According to the authors, Central Ukraine is a separate microregion of Right Bank Ukraine, which has the characteristics of a historical region associated with the formation and development of the Ukrainian Cossacks in the 16th 18th centuries and its revival in the form of free Cossacks during the Ukrainian Revolution of 1917 – 1921. According to the authors' conclusions and modern territorial and administrative division of Ukraine, Central Ukraine region covers the territories of Kirovohrad, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Mykolayiv, Poltava, and Zaporiyzhzhia regions.

References

Brekhunenko, V. (2010). Kozaky na stepovomu kordoni Yevropy. Typolohiya kozats’kykh spil’not XVI – pershoyi polovyny XVII st. [Cossacks on the steppe border of Europe. Typology of Cossack communities of the 16th – first half of the 17 centuries]. Kyiv: ZAT “Vipol”. [in Ukrainian]

Boyko, P. (2015). Kozats’ki poselennya yak vyznachal’nyy chynnyk budivnytstva ta doli rosiys’kykh fortets’ u Stepoviy Ukrayini (XVIII st.). [Cossack settlements as a determining factor in the construction and fate of Russian fortresses in Steppe Ukraine (XVIII)]. Abstracts of Papers: Pereymenuval’ni protsesy v toponimitsi yak tsinnisnyy vybir ukrayins’koho suspil’stva, (pp. 24–27). Kirovograd. [in Ukrainian]

Biloshapka, V. & Kuzyk, B. (2010). Kirovohradshchyna: istoriya i suchasnist’ Tsentru Ukrayiny [Kirovohrad region: history and modernity of the Center of Ukraine]. (Vol. 1–2). Dnipropetrovs’k: Art-Pres. [in Ukrainian]

Domaranskyi, A. (2015). Pereimenuvannia mista Kirovohrada: trudnoshchi, neobkhidnist, kryterii realizatsii protsesu [Renaming the town of Kirovograd: difficulties, necessity, criteria of implementing the process]. Abstracts of Papers: Pereymenuval’ni protsesy v toponimitsi yak tsinnisnyy vybir ukrayins’koho suspil’stva, (pp. 43–47). Kirovograd. [in Ukrainian]

Holoborod’ko, V. (Comps.). (2018). Narysy z istoriyi mist, posadiv, mistechok i sil Tsentral’noyi Ukrayiny: zbirka krayeznavchykh narysiv Vasyliya Nikiforova [Essays on the history of cities, positions, towns and villages of Central Ukraine: a collection of local history essays by Vasily Neikiforov]. Oleksandriya. [in Ukrainian]

Hrytsak, Y. (1996). Narys istoriyi Ukrayiny: formuvannya modernoyi ukrayins’koyi natsiyi ХІХ – ХХ stolittya [An outline of the history of Ukraine: the formation of the modern Ukrainian nation in the ХІХ – ХХ c.]. Kyiv: Heneza. [in Ukrainian].

Hrytsak, Y. (2011) Khto taki ukrayintsi i choho vony khochut’? [Who are Ukrainians and what do they want?]. Strasti za natsionalizmom. Stara istoriya na novyy lad, (pp. 321–341). Kyiv: Krytyka. [in Ukrainian]

Hrytsak, Y. (2011). Neevklidova Ukrayina [Non-Euclidean Ukraine]. Strasti za natsionalizmom. Stara istoriya na novyy lad, (pp. 167–195). Kyiv: Krytyka, 2011. [in Ukrainian]

Ivanenko, V. (2004). Rehional’no-istorychni doslidzhennya v suchasniy Ukrayini: naukovyy ta sotsiokul’turnyy vymir. [Regional historical research in modern Ukraine: scientific and socio-cultural dimension]. Prydniprov’ya istoryko-krayeznavchi doslidzhennya – Prydniprov’ya historical and regional studies, (pp. 5–12). Dnipropetrovs’k. [in Ukrainian]

Kahanov, Y. (2005). Tsentral’no-Skhidna Yevropa yak istorychnyy rehion: zmist ta evolyutsiya kontseptsiyi [Central-Eastern Europe as a historical region: content and evolution of the concept]. Naukovi pratsi istorychnoho fakul’tetu Zaporiz’koho derzhavnoho universytetu – Scientific notes historical faculty of Zaporizhia State University, ХІХ, 333–341. [in Ukrainian].

Khmara, S. & Shevchenko, B. (Comps.). (2022). OUN i UPA na tsentral’noukrayins’kykh zemlyakh. Dokumenty i materialy [OUN and UPA in central Ukrainian lands. Documents and materials]. Kropyvnyts’kyy: TOV “Polihraf-Servis“, 200 p. [in Ukrainian]

Korobka, V. & Korobka, Y. (2023). State control of unicipal selection on Katerynoslav region (1870 – 1907). Skhidnoyevropeys’kyy istorychnyy visnyk – East European Historical Bulletin, 26, 34–41. Doi: 10.24919/2519-058X.26.275201 [in English]

Kozyr, I. (Ed.). (2012). Kirovohradshchyna. Istoriya ridnoho krayu [Kirovohrad region. History of the native land]. Kirovohrad: Imeks-LTD. [in Ukrainian]

Koval’ova, N. & Shmalyukh, A. (2022). The influence of alcohol on the formation of prerequisites and the course of the agrarian revolution in Naddnipryans’kiy Ukraine (1902 – 1922). Skhidnoyevropeys’kyy istorychnyy visnyk – East European Historical Bulletin, 24, 65–74. Doi: 10.24919/2519-058x.13.190763 [in English]

Koval’chuk, M. (2012). Bez peremozhtsiv: Povstans’kyy rukh v Ukrayini proty bilohvardiys’kykh viys’k henerala A. Denikina (cherven’ 1919 – lyutyy 1920 r.) [Without winners: The insurgent movement in Ukraine against the White Guards of General A. Denikin (June 1919 – February 1920)]. Kyiv: Vydavnychyy dim “Stylos“. [in Ukrainian]

Kuras, I. & Soldatenko, V. (2001). Sobornytstvo i rehionalizm v ukrayins’komu derzhavotvorenni (1917 – 1920 rr.) [Solidarity and regionalism in Ukrainian statehood (1917 – 1920)]. Kyiv: IPiEND NAN Ukrayiny. [in Ukrainian]

Kolyechkin, V. & Shevchenko, B. (2021). Bytva za Tsentral’nu Ukrayinu (Viys’kove protystoyannya mizh Chervonoyu armiyeyu i vermakhtom na Kirovohradshchyni u sichni–berezni 1944 roku) [Battle for Central Ukraine (Military confrontation between the Red Army and the Wehrmacht in Kirovohrad Oblast in January–March 1944)]. Kropyvnyts’kyy: Polihraf-Servis. [in Ukrainian]

Kyzymenko, P. (1992). Kozaky ne za porohamy, abo suchasna terytoriya Kirovohradshchyny yak nevid’yemna skladova chastyna Vol’nostey “Viys’ka Zaporozhs’koho” [The Cossacks are not beyond the threshold, or the modern territory of the Kirovohrad region as an integral part of the Freedoms of the “Zaporozhian Army”]. Kirovohrad: PZhO “Vechirnya hazeta“. [in Ukrainian]

Mel’charek, M. & Orlyk, V. (2019). A new find of Olvian coins. Taraschansky district, Kyiv region. Skhidnoyevropeys’kyy istorychnyy visnyk – East European Historical Bulletin, 13, 34–41. Doi: 10.24919/2519-058x.13.190763 [in English]

Munich, N. (2002). V asotsiatsiyi vchyteliv heohrafiyi [In the association of geography teachers]. Krayeznavstvo, heohrafiya, turyzm – Local history, geography, tourism, 4, 2–7. [in Ukrainian]

Mytrofanenko, Yu. (2015). Fortetsya sv. Yelysavety v istoriyi ukrayin’koho kozatstva [Fortress of St. Elizabeth in the history of the Ukrainian Cossacks.]. Abstracts of Papers: Pereymenuval’ni protsesy v toponimitsi yak tsinnisnyy vybir ukrayins’koho suspil’stva, (рр. 37–41). Kirovohrad. [in Ukrainian]

Mytrofanenko, Yu. (Ed.). (2018). Roky borot’by na Yelysavetchyni 1917 – 1922 rr. Ukrayins’kyy pohlyad [Years of struggle in Yelysavetchyna, 1917 – 1922. Ukrainian view]. (Vol. 1). Kropyvnyts’kyy: Imeks-LTD. [in Ukrainian]

Mondzik, M., Kozhen’ovs’kyy, M., Lyatavets, K. & Tarasyuk, D. (2017). Polyaky v Tsentral’niy ta Skhidniy Ukrayini u 1832 – 1921 rr. [Poles in Central and Eastern Ukraine in 1832 – 1921]. Kyiv: Nika-Tsentr. [in Ukrainian]

Ruban, M. (2022). Ukrainska avtokefalna pravoslavna tcerkva na Donbasi (1921 – 1930) [Ukrainian aphtocephalous Ortodox church in Donbas (1921 – 1930)]. Eminak: naukovyy schokvartal’nyy zhurnal – Eminak: Scientific Quarterly Journal, 4, 19–30. Doi: 10.33782/eminak2022.4(40).612 [in English]

Rudnyts’kyy, S. (2018). Istoriya. Heopolityka. Heohrafiya [History. Geopolitics. Geography]. (Vol. 2–4). Kyiv: Tempora. [in Ukrainian]

Tsetsyk, Y. & Martynyuk, H. (2019). Rol’ rosiys’kykh pravoradykaliv u zahostrenni mizhnatsional’nykh vidnosyn na Volyni 1906 – 1914 rr. [The role of Russian right-wing radicals in the aggravation of interethnic relations in Volyn 1906 – 1914]. Skhidnoyevropeys’kyy istorychnyy visnyk – East European Historical Bulletin, 13, 85–95. Doi: 10.24919/2519-058x.13.188668 [in English]

Shevchenko, V. (1993). Pro heohrafichnyy tsentr terytoriyi Ukrayiny [About the geographical center of the territory of Ukraine]. Ukrayins’kyy heohrafichnyy zhurnal – Ukrainian geographic Journal, 1, 23–28. [in Ukrainian]

Shevchenko, S. (2001). Kirovohradshchyna – kozats’kyy kray [Kirovohradshchyna is a cossack region]. Kirovohrad. [in Ukrainian]

Shevchenko, S. (2002). Spetsyfika podiy ukrayins’koyi natsional’no-demokratychnoyi revolyutsiyi ta natsional’no-vyzvol’nykh zmahan' na tereni Tsentral’noyi Ukrayiny [The specifics of the events of the Ukrainian national-democratic revolution and national liberation struggles on the territory of Central Ukraine]. Abstracts of Papers: Za volyu i dolyu Ukrayiny” (Nash kray u 1917 – 1920-kh rokakh), (pp. 15–23). Kirovohrad. [in Ukrainian]

Vivsyana, I., Zhytkov, O., Marenets’, L., Mytrofanenko, Yu., Orlyk, V. & Pasichnyk, L. (Comps.). (2022). Yelysavet. Shlyakh do Ukrayiny. 1917 – 1923 rr. Zbirnyk dokumentiv [Elizavet. The way to Ukraine. 1917 – 1923. Collection of documents]. Kropyvnyts’kyy: TOV “Polihraf-Servis“. [in Ukrainian]

Downloads

Published

2023-06-26

Issue

Section

Articles