HISTORY OF LITHUANIA IN AUTHORS' RESEARCH IN “KWARTALNIK HISTORYCZNY” LVIV MAGAZINE (1887 – 1939)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.27.281535

Keywords:

scientific press, history of Lithuania, Polish Historical Society, historiography.

Abstract

The purpose of the study is to trace the evolution of authors' research interests in history of Lithuania in the “Kwartalnik Historyczny” magazine during the Lviv period of its activity (1887 1939). The research methodology is based on the principles of historicism, systematicity, scientificity, verification, authorial objectivity, moderate narrative constructivism, as well as the use of general scientific (analysis, synthesis, generalization), special historical (historical genetic, historical typological, historical systemic) methods. The scientific novelty is that for the first time, on the basis of historiographical sources, the development of Lithuanian studies is traced in the studies of scholars focused around the Polish specialized historical journal “Kwartalnik Historyczny”, which was published in Lviv during the period of 1887 – 1939. The Conclusion. The magazine “Kwartalnik Historyczny” the printed organ of the Lviv Historical Society was the intellectual centre around which professional researchers of history gathered. The priority areas of interest of the authors of this edition were the past of the Red rus, with the ambitious goal of covering all printed products of the history of Poland. One of the important thematic areas of the magazine was also the history of Lithuania, in particular those issues related to the common Polish-Lithuanian past. Both during the first and second periods of the periodical's existence, on its pages there were discussed issues of the ancient history of Lithuania, Polish-Lithuanian relations, and socio-economic development of territories. The topics of the Polish-Lithuanian unions as decisive for the history of both states were the most debatable. These studies, written in the spirit of positivism, lacked broad generalizations, demonstrated mastery of source criticism and a certain micrographicism. In the interwar twenty years, with Poland gaining independence, these themes took on a new tone. In particular, the problem of researching the history of the Jagiellonian era, which is relevant for the Polish society, and in it the idea of joint political coexistence of the Poles with the Lithuanians, reached new stages of development.

References

scientific press, history of Lithuania, Polish Historical Society, historiography.

Chodynicki, K. (1926). Geneza dynastji Giedymina [The genesis of the Gediminas dynasty]. Kwartalnik Historyczny, 541–566. [in Polish]

Gmerek, S. (2016). Antoni Prochaska i jego wkład w rozwój historiografii polskiej [Antoni Prochaska and his contribution to the development of Polish historiography]. (Doctor’s thesis). Poznan. URL: http://hdl.handle.net/10593/14970 [in Polish]

Halecki, O. (1915). [Review on:] Barwiński B. Kilka dokumentow i zamitok do czasiw weł. kniaziw Swytrihayła i Żygimonta Kiejstutowycza [A few documents and zamitok to the times of great princes Swytrihayło and Zygimont Kiejstutowycz]. Kwartalnik Historyczny, 324–327. [in Polish]

Halecki, O. (1937). Idea Jagiellońska [The Jagiellonian Idea]. Kwartalnik Historyczny, 487–510. [in Polish]

J.A.M., (1890). [Review on:] Brjancow P. Istoria Litowskago gosudarstwa s drevniejszich wremen [History of the State of Lithuania since ancient times]. Kwartalnik Historyczny, 352–353. [in Polish]

Jakubowski, J. (1911). [Review on:] Lubawskij M. Oczerk istorii litowsko-russkawo gosudarstwa do Lublińskoj unii wkluczitelno [Essay on the history of the Lithuanian-Russian state up to the Union of Lublin inclusive]. Kwartalnik Historyczny, 295–298. [in Polish]

Kętrzyński, W. (1906). Najdawniejsza stolica litewska [The oldest Lithuanian capital]. Kwartalnik Historyczny, 604–611. [in Polish].

Kolankowski, L. (1926). O litewską koronę [About the Lithuanian crown]. Kwartalnik Historyczny, 386–399. [in Polish]

Kopystiański, A. (1906). Książę Michał Zygmuntowicz [Prince Michael Zygmuntowicz]. Kwartalnik Historyczny, 75–165. [in Polish]

Kutsyi, I. (2010). Velyke Kniazivstvo Lytovske v ukrainskii naukovo-istorychnii dumtsi Halychyny XIX st.: problema kontynuitetu “ruskoi” natsionalno-derzhavnytskoi tradytsii [The Grand Duchy of Lithuania in the Ukrainian scientific-historical thought of Galicia in the 19th century: the problem of the continuity of the “Russian” national-state tradition]. Ukraina–Yevropa–Svit, 5(1), 257–264. [in Ukrainian]

Lazurko, L. & Dikhtiievskyi, P. (2021). From ancient times to Rzeczpospolita: history of the Polish state in the reception of the journal “Kwartalnik Historyczny” (1887 – 1939). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk – East European Historical Bulletin, 19, 77–86. Doi: 10.24919/2519-058X.19.233832 [in English]

Lewicki, A. (1888). [Review on:] Ruska istoryczna Biblioteka pid redakcyjjeju Oleksandra Barwińskoho [Russian Historical Library under the editorship of Oleksandr Barvinskyi]. Tom VI. Istorya Wełykoho kniaziwstwa Lytowskoho wid najdawnijszych chasiw aż do upadku udilnoi szstemy w Lytowskij Rusy W. Antonowycza ta D. Iłowajskoho. Kwartalnik Historyczny, 132–135. [in Polish]

Lewicki, A. (1891). [Review on:] Prohaska A. Latopis Litewski, rozbiór krytyczny [The Lithuanian Chronicle, a critical analysis]. Kwartalnik Historyczny, 164–166. [in Polish]

Lewicki, A. (1894). Kiedy Witołd został wielkim księciem Litwy? [When did Vytautas become Grand Duke of Lithuania?] Kwartalnik Historyczny, 424–436. [in Polish]

Linniczenko, J. (1889). [Review on:] Barabashev A. I. Letopisnye istochniki dlia istoriy Litvy v srednie veka [Chronicle sources for the history of Lithuania in the Middle Ages]. Kwartalnik Historyczny, 554–555. [in Polish]

Maternicki, J. (1996). Miejsce i rola “Kwartalnika Historycznego” w dziejach historiografii polskiej [The place and role of “Kwartalnik Historyczny” in the history of Polish historiography]. Historia jako dialog. Rzeszów: Wyd. UR. [in Polish]

Nowodworski, W. (1902). [Review on:] Lappo I. Wielikoje kniażestwo Litowskoje za wremia ot zakluczenija Lublinskoj unii do smierti Stefana Batorija (1569 – 1586) [The Grand Duchy of Litovskoye for the remembrance of the Lublin Union until the death of Stefan Batory (1569 – 1586)]. Kwartalnik Historyczny, 331–341. [in Polish]

Nowodworski, W. (1902). Postanowienia sejmiku wilkijskim w ziemi żmudszkiej roku 1576 marca 28 dnia [Resolutions of the Wilkie sejmik in the Samogitian land of 1576 March, 28th day]. Kwartalnik Historyczny, 457–458. [in Polish]

Ochmański, J. (1961). Dzieje Litwy w pracach współczesnych historyków polskich [The history of Lithuania in the works of contemporary Polish historians]. Rocznik Białostocki, 2, 451–458. [in Polish]

Papeë, F. (1927). Początki Litwy [Beginnings of Lithuania]. Kwartalnik Historyczny, 465–476. [in Polish]. [in Polish]

Prochaska A. (1906). Dwa objaśnienia do dziejów Litwy [Two Explanations to the History of Lithuania]. Kwartalnik Historyczny, 58–73. [in Polish]

Prochaska, A. (1887). [Review on:] Skirmuntt K. Dzieje Litwy opowiedziane w zarysie [The history of Lithuania told in outline]. Kwartalnik Historyczny, 312–313. [in Polish]

Prochaska, A. (1887). Przekład ruskiego latopisca ks. litewskich na język łaciński [Translation of the Ruthenian annals of the Lithuanian princes into Latin]. Kwartalnik Historyczny, 196–201. [in Polish]

Prochaska, A. (1890). [Review on:] Smolka S. Najdawniejsze pomniki dziejopisarstwa rusko-litewskiego [The oldest monuments of Ruthenian-Lithuanian historiography]. Kwartalnik Historyczny, 574–577. [in Polish]

Prochaska, A. (1906). [Review on:] Barwiński B. Zygimont Kiejstutowycz, wełykij kniaż litowsko-ruskij (1432 – 1440) [Zygmunt Kiejstutowicz, Grand Duke of Lithuania and Ruthenia (1432 – 1440)]. Kwartalnik Historyczny, 339–345. [in Polish]

Prochaska, A. (1909). [Review on:] Stavenhagen O. Der Kampf des Deutschen Ordens in Livland [The Battle of the Teutonic Order in Livonia]. Kwartalnik Historyczny, 407–409. [in Polish]

Prochaska, A. (1909). Upadek Kiejstuta [The fall of Kiejstut]. Kwartalnik Historyczny, 493–506. [in Polish]

Prochaska, A. (1926). [Review on:] Zajączkowski S. Studia nad dziejami Żmudzi wieku XIII [Studies on the history of Samogitia in the 13th century]. Kwartalnik Historyczny, 200–203. [in Polish]

Prohaska, A. (1895). Nieco o starostach na Żmudzi [A little bit about the starosts in Samogitia]. Kwartalnik Historyczny, 663–667. [in Polish]

Prohaska, A. (1895). Nieznany akt homagialny Witołda [Unknown homagial act of Witold]. Kwartalnik Historyczny, 233–238. [in Polish]

Sierżęga, P. (2020). Listy Antoniego Prochaski do Aleksandra Semkowicza (1876 – 1887) w zbiorach prywatnych Teofila Emila Modelskiego [Antoni Prochaska's letters to Aleksander Semkowicz (1876 – 1887) in the private collection of Teofil Emil Modelski]. Galicja. Studia i materiały, 6, 527–593. Doi: 10.15584/galisim.2020.6.24 [in Polish]

Śreniowska, K. (1960). Śreniowska K. Uwagi o nauce historyzcnej polskiej w latach 1887 – 1900 w świetle “Kwartalnika Historzcynego” [Śreniowska K. Comments on Polish historical science in the years 1887 – 1900 in the light of the “Kwartalnik Historyczny”]. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Seria I, (15), 153–163 [in Polish]

Telvak, V. (2005). “Kwartalnik Historyczny” – a phenomenon of the institution (late 19th – early 20th Century). Eidos: Almanac of Theory and History of Historical Science, 1, 317–332 [in English]

Telvak, V. & Telvak, V. (2018). Ukrainian historiography in the mirror of polish journalism (Mykhailo Hrushevsky contra Francishek Ravita-Gavronsky). Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East European Historical Bulletin, 7, 46–53. Doi: 10.24919/2519-058x.7.130671 [in English]

Vinnychenko, O. (2015). Velyke Kniazivstvo Lytovske (VKL) u doslidzhenniakh Naukovoho tovarystva im. Shevchenka [The Grand Duchy of Lithuania (VKL) in the research of the Scientific Society named after Shevchenko]. Naukove tovarystvo imeni Shevchenka: entsyklopediia, (pp. 545–554). Kyiv, Lviv: NTSh. URL: https://chtyvo.org.ua/authors/Vinnychenko_Oleksii/Velyke_kniazivstvo_Lytovske_VKL_u_doslidzhenniakh_Naukovoho_tovarystva_im_Shevchenka/ [Ukrainian]

Zajączkowski, S. (1926). Przymierze polsko-litewskie 1325 r. [Polish-Lithuanian alliance 1325]. Kwartalnik Historyczny. 567–617. [in Polish]

Zajączkowski, S. (1927). [Review on:] Kamieniecki W. Wpływy zakonne na ustrój litewski [Teutonic influence on the Lithuanian system]. Kwartalnik Historyczny. S. 343–345. [in Polish]

Downloads

Published

2023-06-26

Issue

Section

Articles