HISTORICAL “PHENOMENON” OF CZECHOSLOVAK HOSPITALITY AND TOURISM AS AN EXAMPLE OF DEVELOPMENT OF HOTEL AND TOURISM INDUSTRY DURING THE INTERWAR PERIOD

Authors

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.27.281530

Keywords:

hospitality, tourism, hotel facilities, Bohemian resorts, Moravian Karst, stations, mountain shelters, Club of Czechoslovak Tourists.

Abstract

The purpose of the research is to analyze the process of hospitality infrastructure development in the First Republic, which at that time was represented by tourist cottages, mountain shelters (stations), private hotel and resort complexes.The authors also analyzed the influence of the hospitality industry on the formation of the Czechoslovak tourist movement, which became a peculiar “phenomenon” of the Czechoslovak society and was identified in the interwar period with the ideas of freedom, national patriotism and love of the native land and homeland. The methodology of the research is based on the ideological and theoretical principles of positivist historiography while carring out the research on the hotel and tourism industry development issue in Czechoslovakia. The above-mentioned approach made it possible to avoid subjective statements and conclusions regarding the research. The authors of the artilce used general scientific methods of cognition: analysis, synthesis, systematicity, generalization, concreteness, historicism, and the dialectical method in order to solve scientific issues. The dialectical method has been used the most fully through the principles of historicism, therefore, during the research, the authors preferred historical methods: historical descriptive method (historical genetic, historical comparative, historical synthetic), historical diachronic, empirical analysis method, etc. The scientific novelty is that for the first time in domestic historiography, the historical process of formation and development of the field of hospitality and tourism has been analyzed on the example of the hotel and tourism industry development in Czechoslovakia during the interwar period (1918 – 1938). In the article there has been covered the process of tourist cottages, mountain “stations”, hotel and resort farms development comprehensively. The Conclusion. It has been proven that the prerequisites for the hospitality and tourism sphere establishment were laid on the territory of the Czechoslovak lands, as early as the 18th and the 19th centuries. During the interwar period the hotel and tourist industry development in Czechoslovakia was due to the construction of tourist cottages, private hotels and resorts. There were the following popular vacation spots: the Bohemian resorts, the Beskydy Mountains of Moravia and Silesia and other tourist destinations, which were rich in natural, historical and cultural attractions in 1918 – 1938. The above-mentioned factors instigated the tourist hotel and restaurant business development in Czechoslovakia in 1918 – 1938.

References

Absolon, K. (1932). Macocha a krápníkové jeskyně Punkvina i Kateřinská, vodní jeskyně Punkvy, Sloupské a Ostrovské jeskyně [Stepmocha and stalactite caves Punkvina and Kateřinská, water caves Punkva, Sloupská and Ostrovská caves]. Brno: Barvič & Novotný. [in Czech]

Barcuch, A. (2015). Beskydy turistickými stezkami [Beskydy hiking trails]. Třinec. [in Czech]

Boček, A. (1928). Průvodce Moravským krasem [Guide to the Moravian Karst]. Praha. [in Czech]

Brandes, D. (2012). Sudetští Němci v krizovém roce 1938 [Sudeten Germans in the crisis year of 1938.]. Praha: Argo. [in Czech]

Břoušek, A. (2005). Vzpomínky a lidové verše hoteliéra Aloise Břouška. Z pozůstalosti přepsal a sestavil Miloslav Kuběna [Memories and folk verses of hotelier Alois Břousek. Transcribed and compiled by Miloslav Kuběna from the estate]. Šošůvka: Obecní úřad Šošůvka, Sloup: Obecní úřad Sloup. [in Czech]

Brož, Z. (1998). Prvních 50 let KČT [The first 50 years of KČT]. In: Sborník Klubu českých turistů. [in Czech]

Burachovič, S. & Wieser, S. (2001). Encyklopedie lázní a léčivých pramenů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku [Encyclopedia of SPA and healing springs in Bohemia, Moravia and Silesia]. Praha: Libri. [in Czech]

Časopis turistů. (1890). Časopis turistů [Magazine of tourists]. Ročník ІІ. Praha: Klub českých turistů. [in Czech]

Časopis turistů. (1925). Časopis turistů [Magazine of tourists]. Ročník 37. Praha: Klub českých turistů. [in Czech]

Daněk, R. (2001). Turistické chaty a útulny v Beskydech před rokem 1938 [Tourist huts and shelters in the Beskydy before 1938]. Ostrava. Svazek, 20, 211–241. [in Czech]

Furtii, V. (2017). Rozvytok turyzmu na Zakarpatti v period Chekhoslovachchyny 1918 – 1938 rr. [The development of tourism in Transcarpathia during the period of Czechoslovakia (1918 – 1938)]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – Eastern European Historical Bulletin, 3, 114–117. Doi: 10.24919/2519-058x.3.101060 [in Ukrainian]

Furtiy, V. (2020). Turystychnyi potentsial ta infrastruktura Bohemii u period Pershoi respubliky [Tourist potential and infrastructure of Bohemia in the period of the First republic]. Problemy humanitarnych nauk: zbirnyk naukovych prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia Istoriia – Problems of Humanities. History Series: a collection of scientific articles of the Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, 5/47, 235–249. Doi: 10.24919/2312-2595.5/47.217825 [in Ukrainian]

Hájek, J. (1999). Zahraniční expanze a posilování národního sebevědomí českých bank [Foreign expansion and strengthening of the national self-confidence of Czech banks.]. František Vencovský – Zdeněk Jindra – Jiří Novotný – Karel Půlpán – Petr Dvořák. Dějiny bankovnictví v českých zemí František Vencovský – Zdeněk Jindra – Jiří Novotný – Karel Půlpán – Petr Dvořák. History of banking in the Czech countries, (pp. 173–177). Praha. [in Czech]

Hruška E. (1939). Praha a regionální plánování [Prague and regional planning.]. Architektura, spojené časopisy stavba, Stavitel, Styl – Architecture, connected magazines construction, Builder, Styl, (I), 281. [in Czech]

Jiránek, T., Lenderová, M. & Macková, M. (2009). Z dějin české každodennosti [From the history of Czech everyday life]. Praha: Nakladatelství Karolinum. [in Czech]

Kajlík, V. (2007). České lázně a lázeňství [Czech SPA and healing springs]. Praha: MMR ČR. [in Czech]

Klučka, J. & Sedláček J. (2007). Kolébka české turistiky: Pohorská jednota Radhošť a počátky turistiky a lyžování v Beskydech [The cradle of Czech tourism: the Radhošť mountain unity and the beginnings of tourism and skiing in the Beskydy Mountains]. Kolébka české turistiky: lyžařský sport ve Frenštátě pod Radhoštěm po roce 1945 – The cradle of Czech tourism: skiing in Frenštát pod Radhoštěm after 1945. Ostrava: Moravskoslezský kraj za spoluúčasti Muzea Novojičínska, (4), 30 p. [in Czech]

Korsak, R. (2017). Istoriia formuvannia turystychnoi pryvablyvosti Zakarpatskoi oblasti [History of formation of tourist attraction of Zakarpattia region]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – Eastern European Historical Bulletin, 4, 142–148. Doi: 10.24919/2519-058x.4.111475 [in Ukrainian]

Korsak, R., Ilnytskyi, V. & Hodia, I. (2018). Ukrainian-Czech economic links: diplomacy, trade, and tourism (the beginning of the ХХІ century). Baltic Journal of Economic Studies, 4(4), 181¬–185. Doi: 10.30525/2256-0742/2018-4-4-181-187 [in English]

Korsak, R., Ilnytskyi, V. & Sichka I. (2019). Interregional European Integration, Trade And Tourism Cooperation Of The Countries Of Eastern And Central Europe (On The Example Of Ukraine And The Czech Republic). European Journal of Transformation Studies, 7(1), 67¬89. [in English]

Krško, J. (2008). Meziválečný tramping na Rakovnicku [Interwar tramping on Rakovnick]. Praha–Rakovník: SoA Praha – SoA. Rakovník. [in Czech]

Zápisní kniha MČR Turnov. (1892–1898). Zápisní kniha MČR Turnov [Notebook MČR Turnov]. Аrchivní fond KČT (odbor Turnov) – KČT archive fund (Turnov branch), (1), 68 p. [in Czech]

Marek, J. (2000). Z pláže Omaha do Karlových Varů. [From Omaha beach to Karlovy Vary]. Historický sborník Karlovarska – Historical anthology of Karlovy Vary,VIII, 151–180. [in Czech]

Melíšek, K. (1931). А trampovat se bude! Tramp, (ІІІ, 4), 1–16. [in Czech]

Moře adriatické. (1911). Moře adriatické. Průvodce po Istrii, Dalmacii, Chorvatském Přímoří, Černé Hoře, Benátkách s východním pobřežím italským a Korfu [Adriatic Sea. Guide to Istria, Dalmatia, Croatian Littoral, Montenegro, Venice with the Italian East Coast and Corfu]. Praha: Máj. [in Czech]

Nosa, B. (2017). Osoblyvosti rozvytku turyzmu na Zakarpatti u chekhoslovatskyi period (1918 – 1938 rr.) [Features of tourism development in Transcarpathia in the Czechoslovak period (1918 – 1938)]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – Eastern European Historical Bulletin, 4, 123–131. Doi: 10.24919/2519-058x.4.111471 [in Ukrainian]

Obůrková, E. (2007). Kam na Jižní Moravě [Where in South Moravia]. Brno: Computer Press. [in Czech]

Osterloh, J. (2010). Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě. Sudety v letech 1938 – 1945 [The National Socialist persecution of Jews in the Reich County. Sudetenland in the years 1938 – 1945]. Praha: Argo. [in Czech]

Pakr, A. (1979). Zpřístupňování Moravského krasu a krasová turistika ve světle historie [Making the Moravian Karst accessible and karst tourism in the light of history]. Československý kras – Czechoslovak karst, 31, 136–138. [in Czech].

Parma, E. (1915). Třicet let práce Pohorské jednoty “Radhošť” ve Frenštátě. R.: (souhrnná zpráva o její činnosti od 14. září 1884 do 14. září 1914) [Thirty years of work of the Mountain Unity “Radhošť” in Frenštát. R.: (summary report on its activities from September 14, 1884 to September 14, 1914.)]. Kroměříž: Nákladem vlastním – tiskem Jindřicha Slováka v Kroměříži. [in Czech]

Pohorská jednota Radhošt. (1931). Pohorská jednota Radhošt. Kniha o památném Radhošti: věda, umění, turistika [Book about the memorable Radhošt: science, art, tourism.]. Frenštát pod Radhoštěm. [in Czech]

Poláček, K. (2001). O letním bytu. Povídky, sloupky, fejetony [About the summer apartment. Short stories, columns, feuilletons]. Praha. [in Czech]

Polášek, J. (2009). Dřevěné kostely a kaple v Beskydech a okolí [Wooden churches and chapels in the Beskydy and surroundings]. Praha. [in Czech]

Polášková, J. & Polášek, J. (2009). Historie beskydské turistiky: sto dvacet let organizované turistiky v Moravskoslezských Beskydech. Turistické chaty na Frýdecko-Místecku, Třinecku a Jablunkovsku [History of Beskydy tourism: one hundred and twenty years of organized tourism in the Moravian-Silesian Beskydy. Tourist huts in Frýdecko-Místek, Třinek and Jablunkovsk]. Ostrava. [in Czech]

Prášek, J., Wiesenberger, E. & Dvořák, O. (1909). Průvodce po okolí Senohrab a Posázaví. Ku paměti na desítiletou činnost Okrašlovacího spolku pro Senohraby a okolí [Guide around Senohrab and Posázaví. In memory of the ten-year activity of the Ornamental Association for Senohraby and the surrounding area]. Praha. [in Czech]

Rajlich, J. & Sehnal, J. (1993). Vzduch je naše moře: Československé letectví 1918 – 1939 [Air is our sea: Czechoslovak aviation 1918 – 1939]. Praha: Naše vojsko. [in Czech]

Turistický lexikon A–Z. (2001). Turistický lexikon A–Z. Čechy, Morava, Slezsko [Tourist lexicon A - Z. Bohemia, Moravia, Silesia]. Praha: Olympia. [in Czech]

Schönbach, R. (1993). Nálety na Karlovy Vary v roce 1944 a 1945. [Air raids on Karlovy Vary in 1944 and 1945]. Historický sborník Karlovarska – Historical anthology of Karlovy Vary, (I), 145–157. [in Czech]

Slovinské Alpy. (1910). Slovinské Alpy. Průvodce po alpských zemích slovinských. Krasu a Přímoří [Slovenian Alps. Guide to the Alpine countries of Slovenia. Karst and Primorye]. Praha: Máj. [in Czech]

Spode, H. (2011). Eine kurze Geschichte des Hotels [A brief history of the hotel] Voyage, Jahrbuch für Reise- & Tourismusforschung – Voyage, Yearbook of Travel and Tourism Research. Berlin: Metropol Verlag, (9), 13–14. [In German].

Štemberk, J. (2009). Fenomén cestovního ruchu. Možnosti a limity cestovního ruchu v meziválečném Československu, Pelhřimov [Tourism phenomenon. Possibilities and limits of tourism in interwar Czechoslovakia, Pelhřimov]. Praha: Nová tiskárna Pelhřimov – Vysoká škola obchodní. [in Czech]

Šumava. (1986). Turistický průvodce ČSSR [Tourist guide of Czechoslovakia]. Praha: Olympia. [in Czech]

Všetečka, J. (1924). Radhošťské Beskydy: turistický průvodce [Radhošťské Beskydy: tourist guide]. Brno. [in Czech]

Waic, M. & Kössl, J. (1992). Český tramping 1918 – 1945 [Czech tramping 1918–1945]. Praha–Liberec: Práh – Ruch. [in Czech]

Downloads

Published

2023-06-26

Issue

Section

Articles