HISTORY OF CREATION AND ACTIVITY OF KHOMIVKA ASSUMPTION-TRANSFIGURATION CONVICT

Authors

  • Nataliia RADCHENKO PhD hab. (History), Associate Professor of the Department of Modern History of Ukraine and Foreign Countries DVNZ “Uzhhorod National University”, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8293-2359

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.24.264745

Abstract

The purpose of the research is to cover Khomivka Assumption-Seraphim Monastery’s history and the contribution of the Razdobarov family to the conversion of the Old Believer community of Kharkiv region. The research methods in the article have been selected in accordance with the purpose and based on the principle of historicism. They are represented by a general scientific method of analysis and a special scientific historical genetic method. The scientific novelty consists in the fact that previously unanalyzed sources have been discovered (archival documents, materials of the local press of that time, statistical documents) and introduced into scientific circulation, owing to which it was possible to recreate the history of the monastery and find out new facts in the history of the church in Ukraine. The Сonclusions. Special attention in the research is devoted to uncovering the facts of the priest T. Razdobarov's biography, a renowned figure among the missionary movement of Kharkiv region. It was his name that was considered to be associated with the local community of Old Believers involvement into monotheism and the decrease in the number of Old Believers in the region. The influence of Archimandrite Pavlo Prussky on the life and outlook of T. Razdobarov has been traced in the article. There has been elucidated the work of T. Razdobarov in the Old Believer community on the creation of the tenement to the monastery and his constant search of optimal ways of conversion to Old Believers. It has been determined, that one of the causes of the monastery’s foundation was T. Razdobarov’s experience of communication with the female part of the Old Believer community. As the priest stated that women’s fanaticism was considered to be a factor in slowing down the process of converting Old Believers to the same faith. Therefore, according to T. Razdobarov’s plan, the place where children of Old Believers and coreligionists could study and communicate together would be the tenement from which the monastery later emerged. In conclusion, the following events have been elucidated in the article: the fate of the monastery during the Soviet era, the closure of the monastery, the immigration of the family of Yo. A. Vasiutin and a gradual destruction of monastery premises.

Key words: monotheism, convent, T. Razdobarov, Old Believers.

References

Bublyk, O. (2012). Politychna doktryna voiovnychoho ateizmu bilshovytskoi derzhavy v period stanovlennia radianskoi Ukrainy v 20 – 30-і rr. ХХ st. [Political Doctrine of Militant Atheism of the Bolshevik State in the Period of Formation of Soviet Ukraine in the 20-s – 30-s of the ХХth сentury]. Istorychni Zapysky – Historical Notes, 36, 10–16. [in Ukrainian]

Bystrytska, E. & Kostiuk, L. (2021). Protsedurni pytannia peredachi Pochaivskoho monastyria u vlasnist hreko-rosiiskoho dukhovenstva u druhii tretyni ХIХ st. [The Procedural Issues of the Pochaiv Monastery Transfer to the Greek Russian Clergy Property in the Second Third of the XIXth Century]. Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk – East European Historical Bulletin, 21, 41–47. Doi: https://doi.org/10.24919/2519-058X.21.246905 [in English]

Bystrytska, E. (2020). Pravoslavne oblashtuvannia Pochaivskoi lavry u druhii tretyni XIX st. [Orthodox Arrangements of the Pochayiv Lavra in the Second Third of the XIXth century]. Ukrainske relihiieznavstvo – Ukrainian Religious Studies, 92, 13–41. Doi: https://doi.org/10.32420/2020.92.2149 [in English]

Cherkashin, A. (2006). Torhovlia staroobriadtsev Kharkova v XIX v. [Trade of Old Believers of Kharkov in the ХІХth Century]. Lypovane: istoryia i kultura russkikh staroobriadtsev – Lipovans: History and Culture of Russian Old Believers, 3, 67–70. [in Russian].

Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti [State Archives of Kharkiv Region – SAKhR].

Ihnatusha, O. & Hruzova, T. (2021). Tserkva v umovakh Holodomoru 1932 – 1933 rr.: istoriohrafichnyi dyskurs [The Church in the Holodomor of 1932 – 1933: a historiographical discourse]. Storinky istorii – Pages of history, 53, 196–222. Doi: https://doi.org/10.20535/2307-5244.53.2021.248481 [in Ukrainian]

Kharkovskaia Eparkhyia. (1900 – 1929). Kharkovskaia Eparkhyia. Tserkvy, spysky dukhovenstva, spysky uchashchykhsia eparkhyalnukh uchebnukh zavedenyi [Kharkov Diocese. Churches, Lists of Clergy, Lists of Students of Diocesan Educational Institutions]. URL: https://forum.vgd.ru/post/23/32292/p1025802.htm. [in Russian]

Khytrovska, Yu. (2018). Hromadska dumka shchodo stanovyshcha RPTs ta vplyviv pravoslavnoho dukhovenstva na naselennia Pravoberezhnoi Ukrainy naprykintsi ХIХ – na pochatku ХХ st. (kriz pryzmu publikatsii pravoslavnoi presy) [Public Opinion Regarding the Position of the Russian Orthodox Church and the Influence of the Orthodox Clergy on the Population of Right-Bank Ukraine at the End of the 19th and the Beginning of the 20th Centuries. (through the prism of publications of the Orthodox press).]. Storinky istorii – Pages of history, 45, 19–28. Doi: 10.20535/2307-5244.45.2017.117189 [in Ukrainian]

Kuhutiak, M. & Korolko, A. (2022). Pitrytska obytel: vyznachna dukhovna pamiatka Halychyny [Pitrytsky Monastery: an Outstanding Spiritual Monument of Galicia]. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk – East European Historical Bulletin, 22, 42–53. Doi: https://doi.org/10.24919/2519-058X.22.253731 [in English]

Makarov, I. (1996). Statystyka staroobriadchestva y sektantstva v Rossyiskoi ymperyy v XIX v. [Statistics of the Old Believers and Sectarianism in the Russian Empire in the 19th century]. Abstracts of Papers '96: Staroobriadchestvo: Ystoryia, tradytsyy, sovremennost. (рр. 60–62). Moskva. [in Russian]

Naidenova, O. (w. d.). Khomivskyi zhinochyi monastyr na Svativshchyni zruinuvaly davno, ale budynky monakhyn i dosi isnuiut [The Khomivka Convent in Svatove District was destroyed a long time ago, but the nuns' houses still exist]. URL: https://svatove.city/read/rayon/41942/u-homivci-svativskogo-rajonu-i-dosi-e-budinki-scho-zalishilisya-pislya-rujnuvannya-zhinochogo-monastirya. [in Ukrainian]

Osviashchenye edynovercheskho khrama v sl. Krasnianke Kupianskoho uezda (1892). [Consecration of a Edinoverie Church in the Settlement of Krasnyanka of Kupyansk District]. Yuzhnyi Kray – South Edge, 16 noyabria, 2. [in Russian]

Paramonov, A. Мateryalu po ystoryy pravoslavnukh khramov Luhanskoi oblasty [Materials on the History of Orthodox Churches in the Luhansk Region]. Kharkov: Vyd-vo: “Kharkivskyi pryvatnyi muzei miskoi sadyby”, 155 р. [in Russian]

Potockyi, V. (2004). Relihiine sektantstvo v Kharkivskii hubernii (1861 – 1917) [Religious Sectarianism in Kharkiv Province (1861 – 1917)]. (Candidate’s thesis). Kharkiv, 287 р. [in Ukrainian]

Razdobarov, T. (1877). Sv. Pysmo edynovercheskaho sviashchennyka Kharkovskoi hubernyy, Kupianskaho uezda, slobodu Karmazynovky, Tymofeia Matveeva Razdobarova, vushedshaho yz raskola bezpopovskoi sektu, k druhu svoemu, bezpopovskomu nastavnyku Pavlu Vladymyrovu Pashkovu, ostavshemusia eshche v bezpopovskom pomorskom sohlasyy [Holy Letter from the Edinoverie Priest of Kharkov Province, Kupyansk District, the Settlement of Karmazinovka, Timofey Matveyev Razdobarov, who Left the Priestless Old Believers Sect, to his Friend, Priestless Old Believers Mentor, Pavel Vladimirov Pashkov, who was still with the Pomorian Priestless Old-Orthodox Church]. SPb: Typohr. Doma pryzrenyia maloletnykh bednukh, 50 р. [in Russian]

Samojlovich, I. (Comps.). (1904). Spravochnaya kniga dlya Khar`kovskoj eparkhii [Reference Book for the Kharkov Diocese]. Khar`kov: Tip. I. M. Varshavchika. 472 р. [in Russian]

Taranets, S. (2012). Pravove stanovyshche staroobriadtsiv u Rosii naprykintsi ХVII – na pochatku ХХ stolittia [The Legal Status of Old Believers in Russia in the ХVIIth – the beginning of the ХХth Centuries]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal –Ukrainian Historical Journal, 3(504), 78–88. [in Ukrainian]

Uspensko-Serafymovskyi zhenskyi monastur s. Fomovka [Dormition-Seraphim Convent of the Village of Fomovka]. URL: http://svatovo.lg.ua/orthodox/serafim.html. [in Russian].

Vasyutin, Y. (1906). Fomovskyi Uspensko-Serafimovskyi zhenskyi monastyr: (Istoryia voznyknovenyia i otkrytie ego): Khark. hub. Kupian. uezda, slobod. Svatova-Luchka [Fomovsya Assumption-Seraphim Convict: History of Its Emergence and Foundation: Kharkov Province, Kupyansk District, the Settlement of Svatova-Luchka]. Moskva: T-vo typo-lyt. Y. M. Mashystova, 24 р. [in Russian]

Yeremeev, P. (2018). Staroobriadnytstvo Kharkivskoi hubernii: sotsialni struktury ta statystyka (1825 – 1917 rr.) [Old Believers of Kharkiv Province: Social Structures and Statistics (1825 – 1917)]. Kharkiv: Rarytety Ukrainy, 272 р. [in Russian]

Downloads

Published

2022-09-25

Issue

Section

Articles