ПОСТАТЬ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО В ОСМИСЛЕННІ СУЧАСНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

  • Юрій СТЕПАНЧУК
  • Сергій КОРНОВЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.23.258984

Анотація

Мета дослідження полягає у з’ясуванні особливостей сучасного бачення в польській історіографії стратегій та історичної ролі гетьмана Петра Сагайдачного. Методологія дослідження передбачає використання симбіозу методів компаративістики, контекстуального аналізу, сходження від абстрактного до конкретного і навпаки. Наукова новизна визначається тим, що з’ясовано підходи сучасних польських істориків до концептуалізації діяльності Петра Сагайдачного, визначено інтелектуальні підстави формування інтерпретаційного поля, а польський дискурс уписано в сучасний історіографічний контекст, спостережено перегуки з ідеями, опрацьованими в інших історіографіях. Висновки. Сучасне наукове осмислення польськими істориками діяльності й історичної ролі П. Сагайдачного перебуває під потужним упливом проникнення в дискурс проблематики, пов’язаної зі з’ясуванням тотожності руської шляхти, православної моделі “народу руського”, утягування козацтва в змагання за захист православної віри, “прав і свобод народу руського”. Це привело до збагачення наукового образу П. Сагайдачного в польській історіографії. Військова складова, що традиційно домінувала й переважає нині, була врівноважена врахуванням чинників, які випливали з еволюції козацьких вимог від суто станових до ідеї козацтва як члена “народу руського” й оборонця його інтересів у рамках Речі Посполитої. Сучасний образ П. Сагайдачного охоплює його досягнення як полководця й організатора непересічної ролі Війська Запорозького у війнах Речі Посполитої, а також політичні концепції щодо місця й ролі козацтва в українському соціумі. Більшість концептуальних положень, які перебувають у науковому обігу в польській історіографії, перегукуються з візіями українських істориків щодо інтересів П. Сагайдачного в рамках Речі Посполитої.

Біографії авторів

Юрій СТЕПАНЧУК

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

Сергій КОРНОВЕНКО

доктор історичних наук, професор кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті