РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Юрій НІКОЛАЄЦЬ
  • Лариса СИНЯВСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.23.258981

Анотація

Мета дослідження. Виходячи з того, що громадянська ідентичність залишається одним із важливих мотиваторів поведінки особи, її формування через освітянські заклади виступає важливим засобом забезпечення національної безпеки держави. Тому важливим видається з’ясування характеру та чинників впливу освітянських закладів на формування громадянської ідентичності в сучасній Україні. Методологія дослідження. У статті поєднане використання варіативного наукового абстрагування із моделюванням й аналізом ієрархій. Крім того, використані методи критичного дискурс-аналізу та контент-аналізу, а також орієнтаційно-ціннісний метод і політико-правовий аналіз. Наукова новизна. Визначено основні напрями роботи освітянських закладів сучасної України у формуванні громадянської ідентичності та характер організації патріотичного виховання. У роботі міститься оцінка ефективності роботи закладів освіти у цьому напрямі, заснована на дотриманні цивілізаційного підходу. Показано вплив глобалізаційних процесів та реалізації Російською Федерацією агресивних планів щодо України на формування громадянської ідентичності в Україні. Визначено вплив державної політики у сфері освіти на ефективність роботи освітянських закладів та їх готовність адаптуватися до нових вимог економіки знань. Окреслені основні загрози національній безпеці у контексті формування закладами освіти громадянської ідентичності. Висновки. Тривала відсутність державності суттєво вплинула на формування освітянськими закладами України громадянської ідентичності. Проблемою також стала відсутність стратегії формування інформаційного простору у контексті його захисту від інформаційних воєн в інтересах інших країн. Зростання кількості респондентів, які переважно вважають себе громадянами сучасної України, відбувається не досить швидко. В умовах, коли для держави це не є пріоритетом, не дивно, що відбувається скорочення навчальних курсів з історії України. Відмова від гуманітарних дисциплін у технічних освітніх закладах не може сприяти повноцінному патріотичному вихованню молоді. Однак пріоритет громадянської ідентичності над іншими ідентичностями виявився надзвичайно важливим в умовах війни та масштабного зростання зовнішньої трудової міграції. Успіхи на шляху формування громадянської ідентичності освітянськими закладами, про що свідчила активна громадянська позиція населення сучасної України в роки Помаранчевої революції, Революції Гідності та війни на Донбасі, не повинні відійти у минуле. Потенціал закладів освіти у цій сфері важливий для забезпечення національної безпеки держави, збереження її цілісності.

Біографії авторів

Юрій НІКОЛАЄЦЬ

доктор історичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу сучасної політичної культури та ідеології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені В. О. Кураса Академії наук України

Лариса СИНЯВСЬКА

доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті