ВІЗУАЛЬНИЙ КОНСТРУКТ У МУЗЕЙНИХ ПРАКТИКАХ

Автор(и)

  • Руслана МАНЬКОВСЬКА
  • Світлана БАБУШКО

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.23.258975

Анотація

У статті на основі сучасного візуального дискурсу розглядається візуальний конструкт як головна форма музейної візуалізації, проаналізовано музейні практики й візуальні технології в українському музейництві, приділено увагу особливостям музейного моделювання та важливим завданням інтерпретації візуальних конструкцій, окреслено соціокультурні можливості візуального конструкту, його вплив на відвідувача. Досліджуваний візуальний конструкт – це окремий музейний предмет / музейний комплекс (фрагмент музейної експозиції), змодельований через музейні практики для візуалізації певних смислів у музейному просторі. Мета дослідження – з’ясування специфіки візуальності в музейництві та зумовлена розвитком сучасного міждисциплінарного напряму візуальних студій (visual studio), у контексті яких моделювання музейного простору через візуальний конструкт набуває нових ознак і значно поглиблює його осмислення. Методологію дослідження склали міждисциплінарний, герменевтичний, культурологічний, семантичний, семіотичний, соціальний та психоаналітичний наукові підходи, які дали можливість здійснити комплексну аналітику музейної візуальності,  сформувати сукупність принципів для дослідження візуального конструкту як основи музейних практик, заглибитися в духовні феномени людини. Одночасно із загальнонауковими методами аналізу, синтезу, компаративістики, пояснення застосовувалися методи спостереження, моделювання, інтерпретації, які сприяли вивченню процесу декодування візуальної інформації та конструювання нових смислів, особливостей вербального відображення через візуальний конструкт духовних моделей ментальності, свідомості й ідей людини. Наукова новизна полягає у представленні актуальних смислів через культурологічну концепцію синергії візуальності та музейництва. Вперше, виокремлюючи з візуальної культури сегмент – музейну візуальність, розглядається її ключовий елемент – візуальний конструкт як змодельована система візуально відображених сенсів для сприйняття у музейному просторі. Висновки. Теоретичні засади та міждисциплінарний характер візуальних студій значно розширили науково-практичні можливості музейництва. Візуальні технології, застосовані в музейних практиках, змусили по-новому подивитися на візуальний конструкт, який трансформувався у помітний сегмент візуальної культури з власною специфікою образної репрезентації, інтерпретацією символів та емоційно-ментальним сприйняттям його людиною.

Біографії авторів

Руслана МАНЬКОВСЬКА

доктор історичних наук, провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України

Світлана БАБУШКО

доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри туризму Національного університету фізичного виховання і спорту України

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті