НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ МОВНОГО ПИТАННЯ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1964 – 1985): НАУКОВО-ОСВІТНІЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Віталій КОЦУР
  • Наталія НОВОРОДОВСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.23.258971

Анотація

Комплексний аналіз нормативно-правової бази, що стосувалася врегулювання мовного питання на території УРСР, а також вивчення її впливу на процеси русифікації у науково-освітній сфері є головною метою цієї статті. Методологічну основу дослідження становить комплекс загальнонаукових, спеціально-історичних та міждисциплінарних методів, які дають змогу комплексно розкрити проблему наукового пізнання. Стаття базується на принципах історизму, об’єктивізму, логічності та наступності. Наукова новизна полягає у тому, що вперше систематизовано комплекс джерел, які засвідчували русифікацію в освітній та науковій галузях Радянської України. Введено до наукового обігу нові документальні свідчення щодо радянської мовної політики. Висновок. У дослідженні висвітлено основні нормативно-правові документи, які засвідчили русифікацію в освітній та науковій сферах. Встановлено особливості реалізації мовної політики в усіх школах УРСР. Детальний аналіз архівних матеріалів уможливив цілісно розкрити особливості державного регулювання мовного питання при відсутності законодавчої основи, яка визначала статус мов у республіці до 1989 р. З’ясовано тенденції розвитку національних шкіл на території України, формування класів з російською мовою викладання, а також обґрунтування радянськими політичними діячами перспектив вивчення російської мови. Узагальнено наявні наукові здобутки вітчизняних та зарубіжних дослідників (у тому числі й російських) стосовно проблеми дослідження. Виявлено закономірну активізацію радянських партійних і державних органів влади у процесах русифікації суспільства наприкінці 1970-х – початку 1980-х рр. Підкреслено наслідки русифікаційної політики на сучасному етапі та наголошено на актуальності подальших досліджень у цьому напрямі.

Біографії авторів

Віталій КОЦУР

доктор історичних наук, старший науковий співробітник відділу національних меншин, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України

Наталія НОВОРОДОВСЬКА

аспірантка кафедри історії та культури України, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті