МАТВІЙ СТАХІВ І ПРОЄКТ АНГЛОМОВНОГО ВИДАННЯ ДЕСЯТИТОМНОЇ “ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ” МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО (1973–1977)

Автор(и)

  • Олександр КОЗІЙ
  • Оксана ГОРБАЧИК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.23.258970

Анотація

Мета дослідження ‒ полягає у тому, щоби з’ясувати роль та участь Матвія Стахіва у спробах перекладу і виданні англійською мовою десятитомної Історії України-Руси” М. Грушевського. Методологічне підґрунтя роботи базується на інструментарії, який повинен забезпечити максимальну об’єктивність та достовірність одержаних наукових результатів. Застосовано три головні групи методів наукового пізнання: загальні, загальнонаукові та спеціальні, а також наукові принципи (історизму, об’єктивності, всебічності, наступності). Дослідження побудоване за хронологічно-проблемним принципом. Беручи до уваги предмет дослідження, використано такі види порівнянь: історико-типологічне – для аналізу різноманітних процесів зі спільними рисами й ознаками, та історико-генетичне, щоб показати історичні факти в тісному зв’язку з тією історичною ситуацією, у якій вони виникли. Наукова новизна статті полягає у спробі комплексного аналізу ініціатив окремих представників наукових осередків української діаспори донести до світової громадськості, мовою міжнародного спілкування, десятитомну Історію України-Руси” М. Грушевського, яка є свого роду паспортом” українського народу. Вперше детально розглянуто роль та активну участь М. Стахіва у намаганні ознайомити з цією фундаментальною працею з історії України широкі наукові кола англомовного світу. Висновки. Справа перекладу й видання десятитомної Історії України-Руси Грушевського” Секцією Історії України НТШ на чолі з М. Стахівим на початковому етапі проходила на належному рівні. До роботи було залучено кваліфікованих перекладачів, професорів американських і канадських університетів, які працювали з великим ентузіазмом. Чимало зусиль та енергії цій справі віддавав М. Стахів, який на той час мав поважний вік ‒ 30 листопада 1975 р. йому виповнилось 80 років. Також завдяки українській діаспорі було зібрано значну фінансову базу для видання цієї фундаментальної праці англійською мовою. Уся спільнота, яка прагнула втілити в життя цю ідею, глибоко вірила, що вони виконують частину важливої роботи для поширення української історичної науки в англомовному світі. Однак на завершальній стадії процес англомовного видання Історії України-Руси” М. Грушевського під тиском спротиву з боку окремих діячів української діаспори з тих чи тих причин було припинено.

Біографії авторів

Олександр КОЗІЙ

кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франкa Франка

Оксана ГОРБАЧИК

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та спеціальних історичних дисциплін Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті