ТРАНСФОРМАЦІЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВʼЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКИ РАДЯНІЗАЦІЇ РЕГІОНУ (1939–1941): КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ РАДЯНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ

Автор(и)

  • Василь ГУЛАЙ
  • Володимир СТАРКА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.23.258967

Анотація

Мета дослідження – джерельно-історіографічна характеристика трансформації системи охорони здоровʼя населення західних областей України на початковому етапі радянізації краю (1939–1941). Методологія дослідження базується на загальних засадах методології історичного пізнання, що ґрунтується на принципах історизму, об`єктивності та плюралізму, опори на історичні джерела, використанні загальнонаукових (аналіз, синтез, індукція та дедукція, метод аналогій) і спеціально-історичних (генетичний, порівняльний, системний, історичної періодизації, ретроспективний) методів. Наукова новизна полягає у впровадженні до наукового обігу значної частини цінних архівних матеріалів, що розкривають малодосліджені питання інституційно-процедурних змін системи охорони здоровʼя населення Західної України у контексті насадження радянської адміністративної моделі соціальної політики та утвердження сталінського тоталітарного режиму загалом. Висновки. Через визначення основних  складових системи організації охорони здоровʼя впроваджено у ширший історіографічний контекст відповідні наукові публікації і архівні документи, які істотно доповнюють попередні історичні знання окремих питань окресленої проблематики. Докладно показано домінуючий вплив партійних ідеологем сталінського тоталітарного режиму на представлення характеру й сутності докорінної зміни системи охорони здоровʼя населення західних областей України на першому етапі радянізації регіону (осінь 1939 – літо 1941 рр.). Запропоновано власну інтерпретації зростання мережі медичних закладів, їх ліжкового фонду, медичного персоналу в процесі впровадження радянської політики організації системи охорони здоровʼя західних областей УРСР.

Біографії авторів

Василь ГУЛАЙ

доктор політичних наук, професор, кандидат історичних наук, завідувач кафедри міжнародної інформації Національного університету “Львівська політехніка"

Володимир СТАРКА

доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті