РОЗВИТОК ХУТІРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПІВДНІ УКРАЇНИ В КІНЦІ ХVІІІ – ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХХ ст.

Автор(и)

  • Геннадій ВАСИЛЬЧУК
  • Олег ПРИЙМАК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.23.258965

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні хутірської форми господарювання на Півдні України кін. ХVІІІ – І третини ХХ ст. Методологія дослідження. Досягнення мети стало можливим завдяки використанню методології постмодерну. В основу дослідницького пошуку покладено принципи об’єктивності, багатофакторності, історизму, реалізація яких відбулася завдяки застосуванню історико-генетичного, проблемно-хронологічного, наративного, ретроспективного, класифікації, історико-біографічного методів та контент-аналізу. Наукова новизна полягає у тому, що вперше здійснене комплексне дослідження розвитку хутірських господарств на Півдні України кін. ХVІІІ – І третини ХХ ст. До наукового обігу залучено низку нових джерел, що дало змогу розширити уявлення про час існування системи ділянкового господарювання у регіоні. Сформульовано критерії аналізу та розроблено класифікацію хуторів, запропоновано періодизацію розвитку хутірських господарств. Розкрито питання передумов, умов, соціальних механізмів, алгоритмів створення і розповсюдження хуторів. Висновки. Виникнення і поширення хуторів було невід’ємною складовою заселення і господарського освоєння Півдня України з кін. 1880-х рр. Верхня хронологічна межа їх існування у регіоні збіглася з початком колективізації. За майже півтора століття у сільській місцевості півдня отримали розвиток вісім різновидів ділянкових господарств: 1) однодвірні хутори заможних селян, що існували на приватновласницьких, орендованих та надільних землях; 2) багатодвірні хутори заможних селян та середняків (на приватновласницьких та орендованих землях); 3) багатодвірні хутори заможних селян на надільних землях; 4) багатодвірні хутори селянської бідноти на надільних землях; 5) однодвіріні приватновласницькі хутори старшини Азовського та Дунайського військ; 6) однодвірні хутори заможних козаків на надільних землях військ; 7) багатодвірні хутори заможної та середняцької верств козацтва на надільних землях військ; 8) багатодвірні хутори заможних німецькомовних колоністів на надільних та приватновласницьких землях.

У їх розвитку в регіоні можна виокремити п’ять етапів: кін. ХVІІІ ст. – 1861 р.; 1861 – 1906 рр.; 1906 –1914 рр., 1914 – 1921 рр., 1921 – 1929 рр. Протягом першого з цих етапів козацькі, колоністські та селянські хутори стали однією з головних природно-економічних форм заселення і господарського освоєння регіону. У міжреформений період, тобто на другому етапі, головним суб’єктом створення хуторів стало селянство. Однодвірно і групами шляхом оренди і купівлі у приватну власність ділянок представники заможної та середняцької страт останнього поширювали в регіоні хутірську систему господарювання у конкурентній боротьбі за землю з общиною, колоністами, міщанами, купецтвом. Помітною була тенденція розповсюдження хуторів-виселків та експериментальних орендних хуторів. Визначальним способом поширення хуторів на третьому етапі стало внутрішньонадільне землевпорядкування. Смуги сільських общин в 1906–1917 рр. перетворилися на арену внутрішньостанових конкурентних змагань за землю. Поширення ділянкової системи господарювання у той час набуло масового характеру. Власниками хуторів стали не лише економічно стійкі селяни, а й незаможні. Протягом четвертого етапу – в роки Першої світової війни та революції – розвиток хутірської системи мав регресивний характер. Визначальними рисами його стали повернення дрібноземельних селян-хуторян до общинного устрою та примусове знищення ділянкових господарств німецькомовних колоністів. В роки непу, тобто на п’ятому етапі, на території деяких південноукраїнських округів мало місце незначне відродження хутірської системи. Знищення останньої відбулося під час колективізації.

Біографії авторів

Геннадій ВАСИЛЬЧУК

доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Запорізького національного університету

Олег ПРИЙМАК

доктор історичних наук, доцент, професор кафедри соціальної філософії та управління факультету соціології та управління Запорізького національного університету

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті