ОСОБЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗЕМСТВ У ВОЛИНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Автор(и)

  • Валерій БОРТНІКОВ
  • Ярослав ЯРОШ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.23.258964

Анотація

Реформа місцевого самоврядування і адміністративно-територіального устрою на засадах децентралізації, що відбувається в Україні, актуалізує проблему вивчення й аналізу історичних традицій та форм організації місцевого самоврядування на теренах України загалом та її регіонах, зокрема. Метою дослідження є аналіз історичних умов та особливостей запровадження інституту земств у Волинській  губернії. Методологія дослідження базується на сукупності загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, де головну увагу приділено інституційному, структурно-функціональному й проблемно-хронологічному методам і підходам. Висновки. Запровадження земств у центральних та південних губерніях у 1864 р. є органічною складовою часу великих реформ другої половини ХІХ ст., що відбувалися у Російській імперії. Розкрита специфіка земств як суспільно-політичних інститутів. У Волинській губернії закон про земства зразка 1903 р. вступів у силу 1 липня 1904 р. Показана принципова відмінність земств зразка 1903 та 1911 рр., яка полягала в еволюції їх інституту  від державних установ до  реорганізації як органів місцевого самоврядування. Розкрито організаційну структуру земств, порядок їх формування тощо. Зроблено аналіз “Положення про губернські та повітові земські установи від 1 січня 1864 року”, “Положення про управління земським господарством в губерніях Віленській, Вітебській, Волинській, Гродненській, Київській, Ковельській, Мінській, Могилевській і Подільській” від 2 квітня 1903 р., доповіді на перших річних зборах Волинського губернського комітету у справах земського господарства 1904 р. “Про визначення порядку дій підпорядкованих управлінню по справах земського господарства установ і осіб” та ін. Загалом, шлях інституційної розбудови земств на Волині відбувався зі значним запізненням. Під час їх формування значну увагу приділено обмеженню польського впливу на користь російського.

Біографії авторів

Валерій БОРТНІКОВ

кандидат історичних наук, доктор політичних наук, професор кафедри політології та публічного управління Волинського національного університеті імені Лесі Українки

Ярослав ЯРОШ

доктор політичних наук, доцент, декан факультету історії політології та національної безпеки Волинського національного університеті імені Лесі Українки

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-27

Номер

Розділ

Статті