БАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТОТАЛІТАРИЗМУ НА СТАДІЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ

Автор(и)

  • Анатолій МОРОЗОВ
  • Вікторія ГРОН

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.22.253734

Анотація

Мета дослідження полягає у зясуванні економічних та ідейно-політичних засад трансформації поняттятоталітаризмна сучасному етапі. Методологічне підґрунтя роботи сформоване на основі принципів системності, обєктивності, всебічності та історизму. Дослідження здійснювалося шляхом застосування методів індукції й дедукції, аналізу і синтезу, абстрагування, а також порівняльного, проблемно-історичного та ретроспективного методів. Наукова новизна: відштовхуючись від підходів, поширених в англомовному сегменті наукової літератури з питань глобалізації, було здійснено комплексне зіставлення вказаного поняття з поняттям національної держави, а також розглянуто потенційну можливість розвитку нових форм тотального контролю політичних субєктів над соціумом. Висновки. Проведене дослідження робить цілком очевидним, що глобалізаціяце процес становлення, розвитку і трансформації системи односторонніх переваг у контексті перманентної капіталістичної конкуренції та вибіркової модернізації. Наразі згадані переваги дедалі більше концентруються у фінансовому й інформаційному секторах. Розвиток електронних засобів контролю й комунікації, з одного боку, багаторазово посилює офіційну здатність провідних держав світу наглядати за природним і механічним рухом населення. З іншого – сприяє загальному обмеженню державних повноважень вказаною функцією та прискорює міжнародний грошовий обіг за межами урядових компетенцій, що особливо послаблює позиції політичних режимів країн, які розвиваються. Паралельно з деградацією національного суверенітету відбувається піднесення наднаціонального корпоративного та субнаціонального етнічного кластерів. При цьому, разом з реальною владою сюди ж з національного рівня перетікає потенційна здатність витворювати радикальні тоталітарні форми. Інакше кажучи, традиційним уявленням про одноосібне тоталітарне й інституційне демократичне управління протиставляється концепція субрегіонального, національного та наднаціонального контролю.

Ключові слова: тоталітаризм, глобалізація, національна держава, “неспроможна держава”, суверенітет, транснаціональні корпорації, конкуренція, міграція, технічний прогрес

Біографії авторів

Анатолій МОРОЗОВ

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та спеціальних історичних дисциплін Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького

Вікторія ГРОН

кандидатка історичних наук, викладачка державного навчального закладу “Черкаський професійний ліцей”

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-27

Номер

Розділ

Статті