“З СОЙМУ ТА СЕНАТУ”: ПАРЛАМЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ “СЕЛЯНСЬКОГО СОЮЗУ” 1924 – 1925 рр. НА СТОРІНКАХ ГАЗЕТИ “НАШЕ ЖИТТЯ”

Автор(и)

  • Тетяна БОРТНІК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.22.253724

Анотація

Мета дослідження. Цілісно проаналізувати парламентську діяльність Українського соціалістичного обєднанняСелянський союзу 1924  1925 рр., виокремити ключові напрями роботи, відносини з іншими українськими партіями, що входили до складу Української парламентської репрезентації у зазначений період. Методологія дослідження базується на принципах історизму, застосуванні загальнонаукових (узагальнення, типологізація) та спеціально-наукових методів дослідження, зокрема, порівняльно-історичного, історико-системного, критичного аналізу джерел. Наукова новизна. На основі комплексного вивчення часопису “Наше життя” цілісно прослідковано ключові ланки політичної діяльності об’єднання “Селянський союз”. Це, зокрема діяльність групи “Сельсоюз” як частини Української парламентської репрезентації, взаємодія під час парламентських засідань з іншими партіями, організація з’їздів на місцях, звітування перед виборцями (так звані “справоздавчі віча”) на теренах Холмщини, Підляшшя, Волині та Полісся. Висновки. “Селянський союз” протягом 1924 ‒ 1925 рр., незважаючи на критику та ідеологічні розбіжності всередині Українського клубу, підтримував низку конструктивних відозв та поправок до законопроектів, які ініціювали діячі УНДО. Цей невеликий період українські партії консолідовано боролись проти впровадження утраквістичної системи шкільної освіти, та за втілення низки зауваг до проєктів законів про парцеляцію, земельну реформу, які мали на меті забезпечити українських безземельних та малоземельних селян наділами на безкоштовній основі, або ж за посильну виплату. Комплексно ці заходи мали на меті  розв'язання нагальних проблем української спільноти, а також протистояти полонізації окреслених теренів.

Ключові слова: Українське соціалістичне об’єднання “Селянський союз”, Українська парламентська репрезентація, УНДО, Павло Васиньчук, Сергій Козицький, Максим Чучмай.

Біографія автора

Тетяна БОРТНІК

здобувачка відділу новітньої історії Інституту українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-27

Номер

Розділ

Статті