СИСТЕМА ОСВІТИ НА БУКОВИНІ У ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1919 – 1923)

Автор(и)

  • Микола ГЛІБІЩУК
  • Зоряна БУРКОВСЬКА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.21.246910

Анотація

Мета статті – проаналізувати перетворення системи освіти Буковини упродовж 1918–1923 рр., коли цей край був приєднаний до складу Королівства Румунії. Методологія дослідження ґрунтується на загальнонаукових принципах (аналіз, синтез, індукція, дедукція), а також застосуванні спеціально-історичних методів (порівняльно-історичний тощо). Наукова новизна дослідження полягає у тому, щоб проаналізувати зміни освітньої царини на Буковини в перші повоєнні роки (1918–1923). Адже це був надзвичайно важливий період, коли румунська влада, приєднавши ці території до складу своєї держави, намагалася трансформувати освітню систему Буковини на свій лад. Висновок. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що система освітніх закладів на Буковині у перші роки після Великої війни 1914–1918 рр. зазнала суттєвих змін. Румунська влада намагалася за допомогою заходів у царині освіти, з одного боку, адаптувати ці інститути до власних, які існували у Королівстві Румунія до початку Першої світової війни. З іншого, такими діями заручитися лояльністю та якомога швидше інтегрувати різні національні спільноти краю. Однак цими діями нова владна адміністрація лише спричиняла негативне ставлення цих етнічних громад як до таких кроків, так і до румунської влади загалом. Однак ці заходи представників румунської владної адміністрації слід оцінювати не лише з точки зору внутрішньополітичного життя Короліства Румунії, але й розглядати у ширшому центрально-східноєвропейському тогочасному контексті.  

Біографії авторів

Микола ГЛІБІЩУК

кандидат історичних наук, асистент кафедри всесвітньої історії Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Зоряна БУРКОВСЬКА

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри української та іноземних мов імені Якима Яреми Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-24

Номер

Розділ

Статті