ХІХ ВСЕСОЮЗНА ПАРТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЯК ЧИННИК РОЗПАДУ КПРС-КПУ У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР

Автор(и)

  • Василь ЧУРА
  • Єлизавета КОПЕЛЬЦІВ-ЛЕВИЦЬКА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.20.240049

Анотація

Анотація. Мета дослідження. У рік відзначення тридцятилітнього ювілею відновлення
незалежності України, наукова розвідка розв’язує завдання реконструкції сприйняття
номенклатурою західноукраїнських обкомів КПРС-КПУ рішень ХІХ Всесоюзної партійної
конференції 1988 р. Особливо у контексті її деструктивного впливу на комуністичну еліту, що мав наслідком розпад локальних партійних осередків у західних областях УРСР й не в останню чергу спричинив крах СРСР та український державотворчий ренесанс. Методологія дослідження. Науковий аналіз сприйняття компартійним елітами західних областей УРСР рішень ХІХ всесоюзної конференції відбувався на раціональному щаблі із дотриманням принципу історичної об’єктивності. У ході дослідження було застосовано методи критичного й структурного аналізу й класифікації, систематизації і верифікації неопублікованих архівних джерел. Висновки базуються на документах одного республіканського й семи обласних архівів, а також на публікаціях у періодичних виданнях і результатах польових досліджень. Наукова новизна статті полягає у тому, що вперше в українській та світовій історичній науці здійснено комплексний аналіз дезінтеграції партійної номенклатури як найвищого суспільного прошарку
у західних областях УРСР наприкінці 80-х рр. ХХ ст., що відбувся внаслідок її природної
неспромоги до демократичних новацій. Такий розгляд був можливим на основі введення до наукового обігу нової архівної документальної бази та інтерв’ю із учасниками й сучасниками подій. Висновки. Основні результати наукової статті розкриваються на основі апріорної неможливості синтезу автократичних й демократичних методів державної побудови, що був використаний ініціаторами “перебудови” з метою збереження монопольного права на владу. Тому політична реформа у СРСР, проголошена на ХІХ всесоюзній партійній конференції (1988)
у бік “радянізації” країни, не тільки не могла зміцнити становище КПРС, а й закономірно
спричинила стрімку корозію вищих органів місцевих партійних структур, що, зі свого боку, призвело до тотального скорочення чисельності комуністичних осередків й не в останню чергу уможливило розпад Радянського Союзу та проголошення України самостійною державою.
Ключові слова: ХІХ всесоюзна партійна конференція, КПРС-КПУ, західноукраїнські обкоми, політична реформа, дезінтеграція, розпад.

Біографії авторів

Василь ЧУРА

доктор історичних наук, професор кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка

Єлизавета КОПЕЛЬЦІВ-ЛЕВИЦЬКА

кандидат юридичних наук, доцент кафедри правознавства, соціології та політології історичного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

Статті