УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ: ІСТОРИЧНИЙ ПОСТУП (1917 – 1920)

Автор(и)

  • Юрій ТЕЛЯЧИЙ
  • Богдан КРИЩУК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.20.240047

Анотація

Анотація. Мета дослідження – розкрити передумови, історію відкриття та функціонування Української Академії мистецтв (далі – УАМ) – першого закладу вищої мистецької освіти України в 1917 – 1920 рр. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, об’єктивності в оцінці історичних подій та явищ, системності та всебічності, що у сукупності дали змогу розкрити предметне поле дослідження. Науковою новизною статті є те, що, незважаючи на наявність історичних, мистецьких розвідок про УАМ, її функціонування впродовж 1917 – 1920 рр. виступає актуальним маловивченим предметом спеціальних комплексних історико-мистецтвознавчих
досліджень. Загальнонаукове значення студіювання історії УАМ полягає в реконструкції повного, цілісного процесу організації та діяльності УАМ як першого мистецького закладу вищої освіти періоду національно-культурного відродження 1917 – 1921 рр. Проаналізовано широкий спектр історіографічно-джерельної бази досліджуваної проблеми вітчизняними та зарубіжними вченими впродовж 1917 – 2020 рр. Охарактеризовано роль Української Центральної Ради, Генерального секретаріату освіти, мистецької еліти в справі започаткування та діяльності УАМ. Простежено
нормативно-правові засади її організації шляхом аналізу статутних документів. Визначено основні напрями роботи перших професорів (М. Бойчук, М. Бурачек, М. Жук, В. Кричевський, Ф. Кричевський, А. Маневич, О. Мурашко, Г. Нарбут) і ректорів (Ф. Кричевський, О. Мурашко, Г. Нарбут, М. Бурачек) УАМ. Подано інформацію про мистецьку виставку перших професорів УАМ, влаштовану в день відкриття Академії, 5 грудня 1917 р. Зазначено про роботу зі створення при академії Національної картинної галереї. Стверджується, що майже весь революційний період (1917 – 1921 рр.) позначився для УАМ складнощами організаційного, матеріального, навчально-
методичного характеру, що негативно вплинуло на хід освітнього процесу. Висновки. Зроблено висновок, що, незважаючи на короткий академічний статус УАМ (1917 – 1922), в умовах надзвичайно складної революційної, воєнно-політичної, соціально-економічної ситуації, академія сформувалася як провідний в Україні центр національно-культурного відродження, осередок консолідації художньої інтелігенції, завоювала популярність серед широких верств населення й здобула авторитет у мистецькому середовищі країн Європи. Фундамент розвитку української культури, закладений з
ініціативи творчої інтелігенції, продовжував розбудовуватися навіть у хаосі громадянської війни та революції. УАМ, яка так блискуче розпочала діяльність у 1917 р., надалі зазнала руйнівних ударів з боку більшовицької політичної системи. Поневірянь зазнали насамперед найталановитіші провідні педагоги. Матеріальна неспроможність мистецьких навчальних закладів змусила їхніх керівників вдатися до самофінансування через організацію виробничих майстерень. Буремні революційні події згодом спричинили деструктивні процеси в УАМ.
Ключові слова: Українська Академія мистецтв; мистецький заклад вищої освіти;
образотворче мистецтво; національно-культурне відродження; українська революція.

Біографії авторів

Юрій ТЕЛЯЧИЙ

доктор історичних наук, професор, директор Департаменту контролю у сфері вищої, фахової передвищої освіти і освіти дорослих Державної служби якості освіти України

Богдан КРИЩУК

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник наукового відділу Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

Статті