“ПРОСВІТИ” ВОЛИНСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У ПРОТИСТОЯННІ З ПОЛЬСКОЮ ВЛАДОЮ (1921 – 1934 рр.)

Автор(и)

  • Людмила СТРІЛЬЧУК
  • Ярослав ЯРОШ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.20.240045

Анотація

Анотація. У статті аналізується національна політика Другої Речі Посполитої,
результатом якої стало переслідування українських громадських організацій та українського національного руху, зокрема у Волинському воєводстві, у період між двома світовими війнами. Досліджується політична ситуація, що склалася на землях Західної України після їх входження до Польської держави та особливості формування і реалізації політики прометеїзму на цих теренах. Національна ідея, яку пропагувала “Просвіта”, вороже сприймалася польською адміністрацією Волині, оскільки суперечила державній доктрині перетворення Другої Речі Посполитої на унітарну державу. Обстоювання “Просвітою” української мови та культури йшло у розріз із баченнями національної політики державницької нації. Метою дослідження є виявлення та комплексний аналіз причин і особливостей переслідування польською владою “Просвіти” у Волинському воєводстві у період 20–30-х рр. ХХ ст. і аналіз наслідків її ліквідації. Методологічну основу становлять принципи історизму в єдності всіх його компонентів, системності та науковості. Міждисциплінарне дослідження орієнтоване на залучення історико-порівняльного й історико-системного методів, прийомів
мікроісторичного аналізу. Наукова новизна. На онові виявлених нових архівних документів прослідковано динаміку формування взаємин поміж національно-культурною організацією волинян “Просвітою” та польською державною адміністрацією. З’ясовано, що саме у період воєводства Генріха Юзевського на Волині розпочинається цілеспрямована політика утисків та переслідування “Просвіти” з боку польської влади, яка у кінцевому результаті призвела до повної ліквідації однієї із наймасовіших та найшановніших у краї громадських організацій. Ліквідаційні
збори товариства “Просвіта” відбулися у Луцьку 1 липня 1934 р., після чого більшість осередків товариства припинили існування.
На основі досліджених архівних документів автори дійшли висновку, що внаслідок
втілення у життя “волинського експерименту” воєвода Г. Юзевський знищував під різними приводами культурно-освітнє товариство “Просвіта” у краї і створив товариства, які мали впроваджувати в життя політичну програму воєводи. Ними стали Просвітянські хати.
Ключові слова. “Просвіта”, Друга Річ Посполита, Волинське воєводство, громадська
організація, утиски, національна політика, переслідування, українська громада, національна ідея.

Біографії авторів

Людмила СТРІЛЬЧУК

доктор історичних наук, професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Ярослав ЯРОШ

 доктор політичних наук, доцент, декан факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університеті імені Лесі Українки

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

Статті