ПОНЯТТЯ “РУЇНА”: СУЧАСНИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС

Автор(и)

  • Юрій СТЕПАНЧУК
  • Оксана ФЕДУРКО

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.20.240044

Анотація

Анотація. Мета дослідження полягає у дослідженні сучасного історіографічного дискурсу, пов’язаного з науковим обігом поняття “Руїна”, у контексті концептуалізації історії Гетьманщини. Методологія дослідження передбачає використання симбіозу методів компаративістики, контекстуального аналізу, сходження від абстрактного до конкретного і навпаки. Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше в історіографії проаналізовано специфіку підходів сучасних дослідників до використання поняття “Руїна” для інтерпретації ранньомодерної української історії. Досліджено сутність дискусії про доцільність маркування цим поняттям особливого періоду в рамках другої половини XVII ст. та її відгомін у подальших концептуалізаціях. Висновки.
Сучасний науковий дискурс навколо поняття “Руїна” відбиває ключові тенденції в осмисленні історії ранньомодерної української державності. На початку ХХІ ст. уперше в історіографії проблема вийшла на рівень обговорення підстав використання поняття, тоді як у попередній традиції воно вживалося не продискутованим. Обговорення було переведено до площини з’ясування того образу епохи, який формує поняття не тільки в наукових інтерпретаційних моделях, а й у історичній пам’яті широкого загалу. Залучено компаративістичний підхід та типологізацію українського варіанта на європейському тлі, що створило нові можливості для удосконалення термінологічного апарату,
пов’язаного з концептуалізацією та маркуванням доби. Фокусом полеміки стала предметна дискусія між українським істориком Т. Чухлібом та російською дослідницею Т. Таїровою-Яковлевою. Ця дискусія стимулювала плавний відхід в історіографії від використання поняття “Руїна”, особливо помітний в Україні.
Ключові слова: Україна, Руїна, інтерпретація, понятійний апарат, науковий дискурс.

Біографії авторів

Юрій СТЕПАНЧУК

доктор історичних наук, доцент, професор  кафедри історії та культури України Вінницького державного педагогічного університетуімені Михайла Коцюбинського

Оксана ФЕДУРКО

кандидат філологічних наук, доцент кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

Статті