ЗЕНОВІЙ ФЛІНТА: ПОСТАТЬ В КОНТЕКСТІ 60-80-х рр. ХХ ст.

Автор(и)

  • Іванна МАТКОВСЬКА
  • Станіслав СТЕМПЕНЬ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.20.240043

Анотація

Анотація. Mетою дослідження є реконструкція біографії Зеновія Флінти на базі архівних матеріалів з Державного архіву Львівської області, Архіву Львівської національної
академії мистецтв, Архіву Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового
мистецтва ім. І. Труша та Архіву Родини З. Флінти у контексті 1960 – 1980-х рр., яка у
перспективі дасть змогу сформувати цілісну картину життя і діяльності З. Флінти на тлі
епохи і переосмислити значення його діяльності в контексті окресленого періоду. Методологія дослідження. У дослідженні застосовано принципи науковості, історизму, об’єктивності, системності, а також використано загальнонаукові методи (індукції та дедукції, аналізу і синтезу) та спеціально-історичні методи (історико-системний, методи історіографічного, джерелознавчого, критичного аналізу. Наукова новизна. Станом на сьогодні не проводилося узагальненого наукового дослідження та не було висвітлено біографію Зеновія Флінти (1935 – 1988) на основі архівних матеріалів у наукових публікаціях, а розглядались лише окремі аспекти, і таке комплексне дослідження набуває важливого науково-теоретичного значення. Висновки. У нашому досліджені вперше висвітлено на основі архівних матеріалів не зафіксовані в наукових
публікаціях: дитячі і юнацькі роки З. Флінти і вплив родинного кола на формування світогляду митця (1935 – 1953); його навчання у Львівському державному училищі прикладного мистецтва ім. І. Труша (1953 – 1959) та паралельно у “Підпільній школі” К. Звіринського (1953 – 1965); знайомство з майбутньою дружиною та одруження Зеновія і Анни Паздрій (1959); навчання на кафедрі художньої кераміки Львівського державного інституту прикладного і декоративного мистецтва (1959 – 1965); педагогічну діяльність викладачем основ композиції на кафедрі художньої кераміки ЛДІПДМ (1965 – 1976); значення науково-методичної розробки З. Флінти з “основ композиції”, впровадженої у викладання в 1966 р. для розвитку якісної мистецької освіти в ЛДІПДМ (нині – ЛНАМ); громадську і виставкову роботу як Голови секції декоративно-прикладного мистецтва Львівської обласної організації Спілки художників УРСР (1972 – 1988).
Ключові слова: Зеновій Флінта, біографія, епоха 1960 – 1980-х рр.

Біографії авторів

Іванна МАТКОВСЬКА

аспірантка Львівської національної академії мистецтв

Станіслав СТЕМПЕНЬ

доктор габілітований, професор Східноєвропейської державної вищої школи

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

Статті