ІСТОРИЧНИЙ ПРОЦЕС ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ КУЛЬТУРНО-ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО ПІДХОДУ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ

Автор(и)

  • Володимир ПИЛИПІВ
  • Василь СЕМИКРАС

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.20.240039

Анотація

Анотація. Мета дослідження полягає в аналізі місця і ролі культурно-цивілізаційного
підходу в проблемному полі історичних розвідок. Методологія дослідження базується на
принципах історизму, об’єктивності, міждисциплінарності. При проведені дослідження були застосовані герменевтичний, культурно-історичний, історико-логічний, трансцисциплінарний методи, а також інтегративний підхід. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні доцільності подальшої розробки і використання культурно-цивілізаційного підходу в сучасній історичній науці, що набуло особливої актуальності в контексті глобалізаційних процесів сьогодення. Висновки. Результати проведеного дослідження дають змогу дійти висновку, що культурно-цивілізаційний підхід має потужний потенціал стати одним з найплідніших інструментів історичних розвідок у новому тисячолітті. Він спроможний органічно поєднати вивчення свого і чужого, загального та особливого в історії; проаналізувати тенденції розвитку як планетарного соціуму, так і локальних цивілізаційних утворень, з позиції досягнень
і проблем сучасності; зрозуміти їх логіку в рамках світогляду і системи цінностей окремих культур. Розширення функціонального поля використання культурно-цивілізаційного підходу сприятиме міжкультурному діалогу як членів різних регіональних спільнот, так і самих представників історичної науки; у цьому діалозі різноманітні вектори соціокультурної взаємодії не виключатимуть, а взаємно зумовлюватимуть один одного. Відображуючи віковий досвід мислителів, які прагнули побудувати логічно несуперечливий та історично достовірний образ минулого, культурно-цивілізаційний підхід сприятиме адекватному відображенню сьогодення і прогнозуванню майбутнього світової спільноти. Культурно-цивілізаційний
підхід є перспективним напрямом розвитку методології історичної науки, який здатний
перетворитися на підґрунтя масової історичної свідомості, сприяючи успішній діяльності людини в суперечливому світі постмодерну. Сучасний культурно-цивілізаційний підхід має бути “вбудований” у більш широкий контекст, що потребує спільних зусиль істориків, філософів, соціологів, політологів, релігієзнавців, психологів, антропологів тощо.
Ключові слова:культурно-цивілізаційний підхід, культура, цивілізація, історичний процес, теорії локальних цивілізацій.

Біографії авторів

Володимир ПИЛИПІВ

кандидат історичних наук, доцент, ректор Київського університету культури

Василь СЕМИКРАС

кандидатфілософських наук, доцент кафедри української філософії та культури філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

Статті