РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ НА РУБЕЖІ XX – XXI СТ.

Автор(и)

  • Анджей КРИНСЬКИЙ
  • Валентина БОДАК
  • Олександр ТКАЧЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.20.240034

Анотація

Анотація. Метою статті є концептуальне виявлення тенденцій релігійності в країнах
Західної Європи на рубежі XX – XXI ст. Методологічними засадами дослідження стали
соціально-філософський аналіз феномену релігійності, а також, історико-системний і аналітико-синтетичний методи. Наукова новизна. Нові релігійні процеси в Західній Європі, виходять за межі класичних контурів сучасності. Динаміка змін у сфері релігії відбувається в умовах невизначеності, нелінійності, швидкоплинності соціальних процесів, а також характеризується продовженням загострення відносин між секулярною культурою і релігією. Необхідно критично усвідомлювати, що за інституційним і соціокультурним поверненням релігії (постсекулярність) відбувається
вульгаризація, створення різноманітних спотворених форм релігійності. Ми вважаємо, що в Західній Європі продовжується занепад традиційної релігійності, який не є локалізованою тенденцією і активно пропагується цивілізаційний інтеграційний проєкт і транснаціональна парадигма. Висновки. Західні суспільства залишаються відносно світською частиною глобального світу та розрізняються за рівнем релігійного розмаїття і динамікою релігійних змін серед їх населення. З точки зору конфесійної ідентифікації країни Західної Європи можна віднести до єдиної християнської культури (на жаль, практично втраченої). За критерієм рівня релігійності “високе віросповідання” характерне для країн з максимальною кількістю православних і католиків.
У Західній Європі склалася ситуація, коли religion is often engaged with “vicariously”. Важливою тенденцією релігійності в країнах Західної Європи є суб’єктивація віри і практики, яка ускладнює збереження та передачу релігійних традицій. Як наслідок, релігійність має ситуативний характер.
Ключові слова: віра, Західна Європа, постсекулярність, релігія, релігійність, релігійна
традиція, секуляризація.

Біографії авторів

Анджей КРИНСЬКИЙ

доктор гуманістики, професор, ректор Полонійної академії в Ченстохові

Валентина БОДАК

доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Олександр ТКАЧЕНКО

кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії імені професора Валерія Григоровича Скотного, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

Статті