ПІВДЕННЕ ВІДДІЛЕННЯ ВАСГНІЛ (1969 – 1990) ЯК МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНОЇ НАУКИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА МОЛДАВСЬКІЙ РСР

Автор(и)

  • Наталія КОВАЛЕНКО
  • Роман БЕЙ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.20.240032

Анотація

Анотація. Мета дослідження – розкрити основні науково-галузеві напрями співпраці вчених-аграріїв Української та Молдавської РСР під егідою Південного відділення Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна (Південне відділення ВАСГНІЛ), його діяльність та внесок у розвиток аграрної науки. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності, науковості, авторської об’єктивності, а також на використанні загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-системний, історико-типологічний) методів. Наукова новизна полягає у тому, що вперше на основі невідомих раніше архівних документів висвітлено результати науково-методичної діяльності Південного відділення ВАСГНІЛ, яка спрямовувалась на організацію досліджень за різними науково-галузевими напрямами з урахуванням зональних особливостей, спеціалізації та
концентрації аграрного виробництва. Висновки. Співпраця українських та молдавських вчених забезпечувала опрацювання високоефективних технологій у землеробстві і рослинництві, селекції та насінництві, меліорації і тваринництві, механізації та електрифікації, економіці і організації сільськогосподарського виробництва. Систематичний обмін науковою інформацієюприскорював та підвищував ефективність практичного впровадження результатів досліджень у виробництво. Результати науково-дослідницької роботи українських та молдавських вчених набули міжнародного визнання серед науковців союзних республік і країн Ради Економічної Взаємодопомоги. Їх вагомі здобутки забезпечили зростання міжнародного авторитету та підтвердження, що вітчизняна наука займала почесне місце за кордоном.
Ключові слова: Південне відділення ВАСГНІЛ, наукова співпраця, науково-дослідні установи, високопродуктивні технології, практичне впровадження, аграрне виробництво.

Біографії авторів

Наталія КОВАЛЕНКО

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник сектору наукознавства Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України

Роман БЕЙ

доктор історичних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник сектору наукової бібліографії та біографістики Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

Статті