ПОВСЯКДЕННЕ ЖИТТЯ ВОЛИНЯН У ДОБУ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ КРІЗЬ ПРИЗМУ МАТЕРІАЛІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

  • Олександр ДЕМ’ЯНЮК
  • Олена БУНДАК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.20.240031

Анотація

Анотація. Мета статті – з’ясувати документне наповнення фондів Державного
архіву Волинської області матеріалами, які ілюструють повсякденне життя волинян у добу Української Центральної Ради. Методологія дослідження ґрунтується на комплексному застосуванні загальнонаукових, спеціально-історичних і спеціальних джерелознавчих методів. Основу дослідження склали принципи історичного пізнання, насамперед об’єктивність, системний аналіз, науковість, історизм тощо. Наукова новизна полягає у тому, що вперше в українській історіографії на основі аналізу фондів Державного архіву Волинської області згруповано й оприлюднено документи, які висвітлюють повсякдення населення Волинської губернії в добу Української Центральної Ради за кількома аспектами: спроби врегулювання земельного питання, біженецький рух на території Волині, селянський протестний рух, взаємини військових російської армії з місцевими селянами. Висновки. Аналіз матеріалів фондів
Держархіву Волинської обл. підтвердив, що тут накопичено певний масив документів часів УЦР. Статус Волинської губернії як прифронтової визначав особливості повсякдення жителів цього терену в 1917 – 1918 рр. в умовах веденням перманентних військових дій, наявності значної кількості військовослужбовців, які поступово залишали фронт й поверталися додому, біженецького руху тощо. У фондах ДАВО виявлено документи, які ілюструють спроби розв’язання земельного питання, характеризують біженецький рух і селянський протестний рух на території Волині, пояснюють взаємини військових із місцевими жителями.
Ключові слова: Українська революція, Волинська губернія, Волинь, селяни, військо,
повсякденне життя.

Біографії авторів

Олександр ДЕМ’ЯНЮК

доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти

Олена БУНДАК

кандидат історичних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної роботи Луцького інституту розвитку людини Університету “Україна”

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

Статті