ГРОМАДЯНСТВО ЯК БАЗОВА КАТЕГОРІЯ У ДОСЛІДЖЕННІ ОБРАЗУ ІДЕАЛЬНОГО ГРОМАДЯНИНА У СТАРОДАВНІХ АФІНАХ

Автор(и)

  • Оксана ВАР’ЯН
  • Андрій ШКОЛИК

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.20.240018

Анотація

Анотація. Метою дослідження є аналіз впливу змісту афінського громадянства на образ
ідеального громадянина, а також визначення наявності способів досягнення суспільно визнаного образу доброчесного громадянина у незаконнонароджених афінян. Методологія дослідження засновувалася на застосуванні історичного, логічного, системного, аксіологічного підходів та використанні спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історико- порівняльний) методів. Наукова новизна полягає у тому, що вперше в українській історіографії здійснено спробу аналізу сутності афінського громадянства та впливу його змістових складових на образ ідеального громадянина. У зв’язку із невизначеним соціально-політичним статусом nothoi
розглянуто питання можливості суспільного визнання їх хорошими громадянами. Висновки. Поняття громадянства у Стародавніх Афінах включало соціокультурну та політичну складові. Перша передбачала залучення дитини до культурної та релігійної діяльності з метою засвоєння і подальшого відтворення культурних норм, традицій громадянської общини. Інтеграції дитини до колективу громадян полісу для участі у соціокультурній діяльності передувало включення її у сім’ю та фратрію батька. Фратріальна належність була основою набуття політичних прав у спосіб реєстрації юнака в списках громадян дему. Активна участь у соціокультурній діяльності та управлінні полісом становили основу образу ідеального громадянина. Наявні джерела не дають підстав однозначно визначити статус nothoi в афінському полісі. Однак той факт, що nothoi становили суттєвий ресурс для поповнення колективу громадян, наявність практик усиновлення та надання громадянських прав декретом еклесії, а також існування періодів лояльного ставлення до незаконнонароджених, недотримання або відміни законів, що регулювали питання належності до громадянського колективу, створюють вірогідність наявності у nothoi політичних прав у певних випадках. Доступність для незаконнонароджених святилища та гімнасія у Кіносаргах демонструє наявність способу їх соціокультурної інтеграції.
Ключові слова: Стародавні Афіни, громадянство, образ ідеального громадянина, nothoi.

Біографії авторів

Оксана ВАР’ЯН

здобувачка кафедри всесвітньої історії та міжнародних відносин Запорізького національного університету

Андрій ШКОЛИК

доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-30

Номер

Розділ

Статті