НАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНСТВА В ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ СПАДЩИНІ СИМОНА ПЕТЛЮРИ 1902–1917 рр.

Автор(и)

  • Ніна СЕМАШКО
  • Олена БУЛИГІНА

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.19.233841

Анотація

Мета дослідження – аналізуючи публіцистичну спадщину Симона Васильовича Петлюри 1902–19017 рр., дослідити його погляди на національне питання, а саме – визначити ключові фактори національного відродження українців, що перебували в полі зору діяча в період формування його суспільно-політичного світогляду. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, об`єктивності, всебічності і цілісності, системності, а також на використання методів аналізу та синтезу, історико-порівняльного, історико-типологічного, проблемно-хронологічного. Наукова новизна полягає у комплексному висвітленні поглядів С. Петлюри на роль освіти, науки, культури, журналістики, книговидання у процесі національного розвитку українства, визначенні релігійної складової світогляду С. Петлюри періоду наростання українського руху на початку ХХ ст., кореляції соціал-демократичного та національного компонентів світоглядної парадигми діяча на етапі становлення його особистості. Висновки. Творча спадщина С. Петлюри демонструє багатовекторність його суспільних інтересів ще до початку Української національної революції 1917–1921 рр. Водночас національні питання домінують на сторінках ранніх публікацій С. Петлюри. Українська школа наука, література, театр, журналістика, книговидання покликані, на думку діяча, сприяти розвитку національної самоідентифікації українців, усвідомленню необхідності досягнення автономії України серед широких кіл українства, а також класовій боротьбі робітників і селян. Гуманітарна складова суспільного процесу, на думку С. Петлюри, мала бути соціально детермінована, відповідати потребам національного відродження українського народу та утвердженню соціалістичних ідеалів. С. Петлюра розглядав подальший національний розвиток українського народу крізь призму соціал-демократичних постулатів. Світогляду С. Петлюри зазначеного періоду притаманна також і релігійна складова, що не було характерно для українських соціалістів початку ХХ ст.

Біографії авторів

Ніна СЕМАШКО

аспірантка історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Олена БУЛИГІНА

здобувачка кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

Статті