ВІД ДАВНІХ ЧАСІВ ДО РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ: ІСТОРІЯ ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У РЕЦЕПЦІЇ ЧАСОПИСУ “KWARTALNIK HISTORYCZNY” (1887–1939)

Автор(и)

  • Лідія ЛАЗУРКО
  • Петро ДІХТІЄВСЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.19.233832

Анотація

Мета дослідження – розкрити як на сторінках часопису “Kwartalnik Historyczny” відобразився процес дослідження проблем, пов’язаних із походженням, становленням й розвитком польської держави від найдавніших часів до Речі Посполитої. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності, науковості, верифікації, авторської об’єктивності, поміркованого наративного конструктивізму, а також на використанні загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системний) методів. Наукова новизна полягає у представленні обговорення на сторінках часопису “Kwartalnik Historyczny” питань з історії польської держави: зародження, утворення та її політико-правового функціонування. Останнє має особливе значення у контексті спроб створення на початку XX ст. синтези історії Польщі, до чого долучилися найперше історики держави і права. Висновки. Як бачимо, на сторінках часопису у численних дослідженнях, критичних та джерельних матеріалах знайшло висвітлення чимало питань з історії Польщі від найдавніших часів до Речі Посполитої. Найчисленнішою групою матеріалів, присвячених згаданій епосі, були критичні огляди та студії з політичної історії, у студіюванні якої вчені апелювали до часів створення держави та її найбільшої могутності. Автори часопису торкалися дуже широкого діапазону тем: від ґенези назви давньої держави, з’ясування історичності персон князів-засновників та будівничих держави до питань впливу географічних чинників на особливості  її розбудови. Відновлення польської державності у 1918 р. нав’язувало тодішнім дослідниками проведення паралелей: по-перше, з сюжетами створення Давньої Польщі, а по друге – з часами найбільшої економічної  та політичної її могутності  у XVI – початку XVII ст., інспіруючи  до роздумів про вироблення моделей найбільш оптимального функціонування II Речі Посполитої.

Біографії авторів

Лідія ЛАЗУРКО

доктор історичних наук, доцент кафедри історії України, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франкa

Петро ДІХТІЄВСЬКИЙ

доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та процесу Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

Статті