ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЗЕТНОЇ ПЕРІОДИКИ В УКРАЇНІ У 40-ві рр. ХХ ст.

Автор(и)

  • Віталій КОЦУР
  • Валентина МОЛОТКІНА
  • Хакан ГЮЛЕРКЕ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.19.233810

Анотація

Мета дослідження – показати особливості виходу та функціонування газетної періодики у 40‑ві рр. ХХ ст. в контексті суспільно-політичних умов того часу, розкрити основну тематику й зміст матеріалів газетних видань. Методологія дослідження ґрунтується на принципах науковості, історизму, об’єктивності, системності, конкретного аналізу, з урахуванням чинного сьогодні в історичній науці методологічного плюралізму. Наукова новизна полягає у тому, що особливості виходу та функціонування газетної періодики в 1940‑ві рр., її роль у створенні загальної атмосфери у суспільстві аналізуються на тлі соціальних, політичних та економічних викликів повоєнного часу, з урахуванням впливу, насамперед, ідеологізації і політизації життя України. Висновки. Встановлено, що преса в 1940‑ві рр., як і взагалі протягом всього періоду існування Радянського Союзу, відігравала важливу роль у житті суспільства як засіб масової інформації, агітації та пропаганди. Саме їй панівна комуністична партія відводила роль головного популяризатора своєї політики, тому навіть в умовах післявоєнної розрухи та відновлення економіки держава шукала ресурси для відновлення роботи редакцій газет. Періодична преса публікувала інформаційні матеріали, які не суперечили панівній ідеології і мали формувати потрібну владі суспільну думку. Періодичні видання мали вагомий вплив на всі аспекти життя суспільства і достатньо успішно реалізували визначені режимом функції преси: організаторську, виховну, пропагандистську, контрпропагандистську і соціологічну, адже на шпальтах газет часто з’являлися матеріали, які висвітлювали суспільні, політичні і виробничі теми. Лейтмотивом стає тема перемоги у війні, героїзму радянських воїнів, “вирішальної ролі радянського народу та його політичного авангарду – комуністичної партії” в перемозі над фашизмом, формування духу “радянського патріотизму”, пропаганда ідей пролетарського інтернаціоналізму, післявоєнної відбудови, боротьба з “буржуазною ідеологією”. Преса сприяла режиму у розгортанні ідеологічних кампаній. Зокрема, під гаслами боротьби з “українським буржуазним націоналізмом”, “космополітизмом та сіонізмом” на її сторінках було безпідставно розкритиковано багатьох діячів науки і культури. Практично знівелювавши функцію преси у формуванні громадської думки, в основі якої лежить інформаційна діяльність, радянський режим максимально посилив її ідеологічну функцію, зосередивши її зусилля на пропаганді певних життєвих цінностей та агітації на їх підтримку.

Біографії авторів

Віталій КОЦУР

доктор історичних наук, професор, декан факультету гуманітарно-природничої освіти і соціальних технологій ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Валентина МОЛОТКІНА

докторка історичних наук, професорка, завідувачка кафедри історії і культури України та спеціальних історичних дисциплін, ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”

Хакан ГЮЛЕРКЕ

доктор філософії, професор кафедри соціології Університету Гаран

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30

Номер

Розділ

Статті