ВАСИЛЬ НАЗАРОВИЧ КАРАЗІН: ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ НА ТЛІ ЕПОХИ

Автор(и)

  • Андрій ХРІДОЧКІН
  • Петро МАКУШЕВ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.18.226563

Анотація

Анотація. Актуальність дослідження. Актуальність досліджуваної проблеми зумовлена потребою у здійсненні рівномірного висвітлення біографії Каразіна, в якій відображені раніше недостатньо вивчені сторінки його життя. При характеристиці суспільно-політичних поглядів Каразіна значно розширено коло досліджуваних аспектів його світогляду. Мета дослідження. Мета статті полягає у висвітленні життєвого шляху відомого політичного і громадського діяча, вченого першої половини ХІХ ст. Василя Назаровича Каразіна, дослідженні фактів і висвітленні прогалин в його біографії, окресленні основних віх життя і творчості, аналізі його основних наукових досягнень та їх значення для нащадків. Методи дослідження. Головними методами дослідження даної проблеми є хронологічний, історико-генетичний, порівняльно-історичний, історико-типологічний, синхронний, біографічний та просопографічний підходи. Результати дослідження. У статті висвітлено біографію Каразіна, яка відображає основні етапи формування його світогляду. Розкрито особливості соціальних і економічних поглядів Каразіна, що зумовили своєрід­ність трактування ним важливих політичних питань щодо державного устрою, ролі державної влади в розвитку економічної, політичної і ідеологічної галузей. Розкриті зміст і мотивація діяльності Каразіна як поміщика і засновника ряду громадських організацій того часу. Практична значимість. Одержані у статті результати можуть бути використані при дослідженні джерел формування ідеології консерватизму XIX ст., ступеню засвоєння нею положень прогресивної суспільної думки та характеру використання західноєвропейських суспільно-політичних теорій, ролі консервативно налаштованих дворян в суспільному русі, послідовності їх ідей і політики правлячих кіл.

Ключові слова: адміністративна діяльність, винахідницька діяльність, громадська діяльність, Каразін, реформаторські проекти, селянське питання, суспільно-політичні погляди, Харківський університет.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Статті