ТРАДИЦІЇ ТА НОВАЦІЇ У ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИХ КОНЦЕПЦІЯХ ПОЛЬЩІ ЩОДО УКРАЇНИ (ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.)

Автор(и)

  • Людмила СТРІЛЬЧУК
  • Олександр ДОБРЖАНСЬКИЙ

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058X.18.226553

Анотація

Анотація. У сучасному світі зовнішня політика держави є однією із несучих підвалин державності, а тому вивчення досвіду формування та реалізації зовнішньополітичних концепцій є актуальним і необхідним для розбудови сучасних міждержавних і добросусідських відносин України та Республіки Польща. У польської політичної еліти, в різні історичні періоди, чітко вирізнялися бачення  щодо України, її ролі та значення для Речі Посполитої,  і ці бачення залишалися сталими, актуалізуючись у часі,  чи ж навпаки, набували нових обрисів і забарвлення. З початку ХХ століття головними  зовнішньополітичними концепціями Польщі були і продовжують залиштися п’ястівська та ягелонська теорії, і, саме на основі них створювалися нові чи розбудовувалися уже існуючі доктрини зовнішньої політики. Представлена стаття є спробою проілюструвати еволюцію зовнішньополітичних концепцій Польщі щодо України, зокрема, та східного вектору польської політики, загалом.  Мета статті полягає в аналізі та порівнянні еволюції зовнішньополітичних концепцій Польщі щодо України та  дослідженні чинників, котрі впливали на трансформацію цих концепцій. Методологічну основу становлять принципи історизму в єдності всіх його компонентів, системності та науковості. Міждисциплінарне дослідження орієнтоване на залучення історико-порівняльного й історико-системного методів, прийомів мікроісторичного аналізу. Наукова новизна полягає у продовженні студій, започаткованих вітчизняними, польськими та іншими зарубіжними дослідниками, зокрема щодо формування та реалзації зовнішньополітичних концепцій Польщі у східному напрямку і щодо України зокрема. Висновки. Історичні традиції  східного зовнішньополітичного  вектору Польщі очевидні, і, хоча, могли змінюватися форми польської східної політики, зміст її  балансував  поміж двома  усталеними концепціями: ягелонською та п’ястівською. Використовуючи позитивний досвід минулого, прагнучи мати надійного союзника за своїм східним кордоном  Республіка Польща, у кращих традиціях, ягелонської зовнішньополітичної доктрини  вибудовує вектор сучасної східної політики у якій Україні відводиться одна із чільних ролей.

 Ключові слова: Польща, Україна, зовнішня політика,  ягелонська концепція, п’ястівська концепція, прометеїзм, інкорпорація, східна політика.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-30

Номер

Розділ

Статті