GENERAL PHYSIOLOGY FORMATION AND DEVELOPMENT AS A SCIENCE IN UKRAINE IN THE XIXth – DURING THE 30-ies OF THE XXth century

Authors

  • Volodymyr SHULHA Vice-Rector of Kharkiv National University of Internal Affairs,

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058x.16.210908

Keywords:

higher education, scientific research, Physiology, Medicine, labor protection, Biophysics, nervous system, Endocrinology, human

Abstract

The purpose of the article is to highlight the General Physiology development main periods and tendencies in Ukraine, summarizing the regional research and educational centers’ achievements, as well as making conclusions on individual scientists’ achievements in the XIXth – the 30-ies of the XXth century on the world biological thought development background. The methodology of the research is based on the general scientific principles of objectivity, systematicity, complexity and scientificity. The author used the general scientific, interdisciplinary and special historical methods. The article is based on the factual material, archival documents that reveal basic physiological sciences and theories evolution, the organization of specialized departments and laboratories at higher educational institutions and research institutions of Ukraine. The scientific novelty of the article is that the author for the first time has demonstrated the regional scientific and educational centers formation peculiarities, their personalized composition and contribution to the basics of a human and animal physiology development. The Conclusions. It was proved that the world biological thought development had a significant influence on the General Physiology development systematic research in the Ukrainian lands. Several periods of the Domestic Physiology scientific foundations formation and development have been singled out. The first Physiological Departments were established within the Natural Sciences and Medical Faculties of universities during 1805 1861. During 18611917 the Physiology Departments were organized at the veterinary and agricultural institutes. Numerous scientists have made a significant contribution to the physiological research deployment in Ukraine, for instance, B. F. Verigo, V. Ya. Danylevskyi, I. M. Syechenov, V. Yu. Chahovets, I. P. Shchelkov. The number of Physiology Departments at the universities and at the pedagogical, agricultural, veterinary, zootechnical institutes increased dramatically during the 1920-ies and 1930-ies. Furthermore, Physiology Independent Research Institutes and Physiological Departments at some institutions were created. The scientific directions, which were subject to the most detailed processing, were revealed, for instance, Nerve and Muscle Physiology, Electrophysiology and Biophysics, Comparative Physiology of Aging, Endocrinology and Physiology of Work. The decisive contribution to their development has been made by V. M. Arkhanhelskyi, V. M.  Vasylevskyi, A. M. Vorobyov, D. S.  Voroncova, T. T. Huryeyeva, V. Ya. Danylevskyi, A. I.  Yemchenko, E. M. Kogan, P. H.  Kostyuk, H. P. Markelov, V. P. Prototypova, M. O.  Rohovych, I. M.  Sechenov, P. M. Syerkov, E. I. Synelnykov, Ya. P. Sklyarova, R. Yo.  Feitelberg, G. W. J.  Volborth, S. Yu. Yaroslava and others.

References

Bagaley, D. I. (1906). Kratkii ocherk istorii Kharkovskogo universiteta za pervye sto let ego sushchestvovaniia (1805–1905) [A brief outline of the history of Kharkov University in the first hundred years of its existence (18051905)]. Kharkiv, 329 p. [in Russian]

Bernstein, N. O. (1868). Rukovodstvo k chastnoi fiziologii [A guide to Private Physiology]. Odessa, 312 p. [in Russian]

Bulankin, I. N. (1955). 150-letie Kharkovskogo universiteta [150th anniversary of Kharkov University]. Vestnik vysshei shkoly – High School Bulletin, 4, 46–51. [in Russian]

Borodai, I. S. (2012). Teoretyko-metodologhichni osnovy stanovlennja ta rozvytku vitchyznjanoji zootekhnichnoji nauky [Theoretical and methodological foundations of the domestic zootechnical science formation and development]. Vinnytsia, 416 p. [in Ukrainian]

Vasilev, Yu. K. (2010). Professor B. F. Verigo (1860 – 1825) v Odesse i ego deiatelnost v obshchestve Odesskikh vrachei [Professor B. F. Verigo (1860 – 1825) in Odessa and his activities in the society of Odessa doctors]. Fіzіologіchnii zhurnalPhysiological journal, 56 (2), 310. [in Russian]

Verigo, B. F. (1896). Ob immunitete [On Immunity]. Yuzhno-russkaya meditsinskaya gazeta South-Russian medical newspaper, 17, 199–202. [in Russian]

Vladimirskyi-Budanov, M. F. (1884). Istoriia Imperatorskogo Universiteta Sviatogo Vladimira [St. Vladimir Imperial University History] (in 2 volumes, v.2). Kyiv, 598 p. [in Russian]

Vorontsov, D. S., Nikitin, V. M., & Syerkov, P. M. (1959). Narysy z istoriji fiziologhiji na Ukrajini [Essays on the Physiology History in Ukraine]. Kyiv, 231 p. [in Ukrainian]

Holovko, V. O., Ruban, Yu. D., & Kandyba, V. M. (ed. col.). (2006). Istorija Kharkivsjkoji derzhavnoji zooveterynarnoji akademiji. 155 rokiv [Kharkiv State Zooveterinary Academy History. 155 years]. Kharkiv, 496 p. [in Ukrainian]

Goncharuk, E. I. (ed.). (1991). 150 let Kievskomu meditcinskomu іnstitutu [150 years of Kyiv Medical Institute]. Kyiv, 264 p. [in Russian]

Derzhavnyi arkhiv Kharkivskoi oblasti (SAKhRState Archives of Kharkiv region)

Zhmudskyi, O. Z. (ed.) (1959). Istorija Kyjivsjkoho universytetu (1834 1959) [Kyiv University History (18341959)]. Kyiv, 629 p. [in Ukrainian]

Zagrina, N. A. (2009). Nauchno-pedagogicheskaia shkola akademika I. P. Pavlova [Academician I. P. Pavlov’s Scientific and Pedagogical School]. Vestnik Rossiiskoi akademii meditcinskikh naukBulletin of the Russian Academy of Medical Sciences, 3, 48–52. [in Russian]

Kogan, A. B. (ed.). (1984). Fiziologiia cheloveka i zhivotnykh (obshchaia i evoliutcionno-ekologicheskaia) [Humans and Animals Physiology (General and Evolutionary-ecological)] (in 2 hours, Part 1). Moscow, 359 p. [in Russian]

Krichun, A. V. (1940). Odesskii universitet v 1865 – 1899 gg. [Odessa University in 1865 – 1899]. Odesskii universitet za 75 let (1865 – 1940)Odessa University for 75 years (1865 1940) (pp. 5–48.). Odessa. [in Russian]

Lisovyi, V. M. (ed.). (2010). Vydatni vykhovanci Kharkivsjkoji vyshhoji medychnoji shkoly: biblioghrafichnyj dovidnyk [Kharkiv Higher Medical School Outstanding Pupils: Bibliographic Reference]. Kharkiv, 208 p. [in Ukrainian]

Marynzha, L. (2011). V. Ja. Danylevskyj. Uchenyj bezmezhnykh upodobanj [V. Ya. Danylevskyi. A scientist of boundless tastes]. Istorija medycynyHistory of Medicine, 15–16, 66–67. [in Ukrainian]

Samoilov, V. O. (2005). Illiustrirovannyi ocherk istorii fiziologii [Illustrated sketch on the History of Physiology]. St. Petersburg, 129 p. [in Russian]

Smyntyna, V. A. (2005). Profesory Odeskoho (Novorosijskoho) universytetu: bioghrafichnyi slovnyk [Odessa (Novorossiysk) University Professors: Biographical Dictionary]. (in 4 volumes, vol. 4). (2nd type.). Odessa, 616 p. [in Ukrainian]

Sorokina, T. S. (2012). Lektcii po istorii fiziologii v Rossii (XIX – pervaia tret XX veka) [Lectures on the history of physiology in Russia (XIXth first third of the XXth century)]. Moscow, 103 p. [in Ukrainian]

Stupak, F. Ya. (2002). Narys istoriji Nacionaljnogho medychnogho universytetu imeni O. O. Boghomoljcja [Essay on the history of the O. O. Bogomolets National Medical University]. Kyiv, 108 p. [in Ukrainian]

Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (CStAHAAUCentral State Archive of the highest authorities and administration of Ukraine)

Tsihanenko, A. Ya., Kryvonosov, M. V., & Kravchun, P. H. (ed.). (2002). Vcheni Kharkivskoho derzhavnoho medychnoho universytetu, 1805 – 2005 [Kharkiv State Medical University Scientists, 18052005]. Kharkiv, 470 p. [in Ukrainian]

Schwalb, M. G., Hlybytska, S. B., & Stavnytska, R. A. (ed.). (2007). Istorija Kharkivskoho universytetu 1804 2006 [Kharkiv University History 1804 2006] (in 3 volumes, Vol. 1). Kharkiv, 283 p. [in Ukrainian]

Yurzhenko, O. I. (ed.). (1968). Istorija Odeskoho universytetu za 100 rokiv (18651965) [Odessa University History for 100 years (18651965)]. Kyiv, 423 p. [in Ukrainian]

Downloads

Issue

Section

Articles