MILITARY EDUCATION IN THE ARMY OF THE DUCHY OF WARSAW (1807 – 1815)

Authors

  • Liudmyla PETRYSHYN Associfte Professor, Department of Social Pedagogy and Social Work of Ternopol Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University,
  • Inna DEMUZ Associate Professor, the Head of the Chair of Document Science Department, Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University,

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058x.16.210901

Keywords:

the Duchy of Warsaw, a military education, directions of a military education, general military training, patriotism, a soldier-citizen

Abstract

The purpose of the research consists in, primarily, studying the historical and educational aspects of a military education in the Duchy of Warsaw during 1807 – 1815; outlining the directions of a military education; conducting a historical and pedagogical analysis of the military educationprocess aimed at forming a soldier-citizen's patriotism. The research methodology is based on the principles of historicism, systematization, scientificity, verification, an authorial objectivity, a moderate narrative constructivism, an anthropological approach, as well as special historical methods (historical genetic, historical typological, historical systemic). The scientific novelty consists in the fact that for the first time in the Ukrainian historical science the forms and content of a military education in the Duchy of Warsaw of 1807 – 1815 (in Polish – Księstwo Warszawskie) have been analyzed; the directions of a military education have been determined; the historical and educational aspects of a military education in the Duchy of Warsaw of 1807 – 1815 have been specified. The Conclusions. The system of education in a civil and military schooling during the period of the Duchy of Warsaw was entirely national.  In general, as a result of educational work based on the best traditions of T. Kosciuszko uprising and the functioning of the legions, the armed forces became a school of patriotism, which made it possible to understand that the Duchy of Warsaw provided freedom of the personality and the opportunity to pursue a military career as a citizen-soldier. The educational activities focused on the awakening of a sincere patriotism and a national consciousness in young people, the formation of love of the native language, history, Polish customs and traditions, and national affiliation. The study of historical and educational aspects of a military education provides an opportunity to state that the army of the Duchy of Warsaw, according to the personnel and organizational concept, was a national army that adhered to the democratic direction of education, which formed military, national and social virtues, which in its turn created a positive image of the army of the Duchy of Warsaw in the society. Internal relations in the Polish army were based on respect for historical victories in the past, which in turn determined the process of a military education aimed at forming a soldier–citizen–statesman, deeply patriotic, nationally conscious and loyal to his country. It is important that during this period two directions of a military education in the Duchy of Warsaw were singled out at the same time: the first direction promoted the ideas of an absolute discipline, complete obedience and order; the second direction of a military education advocated the continuation of the soldierseducation in the traditions of T. Kosciuszko and legionnaires

References

Adadurov, V. (1997). Polske pytannia u frantsuzko-avstriiskykh vidnosynakh epokhy napoleonivskykh viin [The Polish question in French-Austrian relations during the Napoleonic Wars]. (Extended abstract of Candidate’s thesis). Lviv, 24 p. [in Ukrainian]

Vandal, A. (1995). Napoleon i Aleksandr I. Franko-russkii soiuz vo vremia pervoi imperii [Napoleon and Alexander I. Franco-Russian alliance during the first empire] (Vol. 2). Rostov-na-Donu: Feniks, 540 p. [in Russian]

Hai-Nyzhnyk, P. P. & Zakharchuk O. M. (2011). Slovianski zemli Tsentralnoi i Pivdennoi Yevropy v dyplomatii Napoleona Bonaparta (1805 – 1811) [Slavic lands of Central and Southern Europe in the diplomacy of Napoleon Bonaparte (1805 – 1811)]. Sotsiolohiia, politolohiia, istoriia: zbirnyk naukovykh prats, 1 (1–2), 54–60. [in Ukrainian]

Dylonhova, H. (2007). Istoriia Polshchi 1795 – 1990 [History of Poland 1795 1990]. Per. z pol. M. Kirsenka. Kyiv: Vydavnychyi dim Kyievo-Mohylianska akademiia, 239 p. [in Ukrainian]

Zashkilniak, L. O. & Krykun, M. H. (2002). Istoriia Polshchi: Vid naidavnishykh chasiv do nashykh dniv [History of Poland: From ancient times to the present day]. Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka, 752 p. [in Ukrainian]

Usenko, P. (2003). Varshavske kniazivstvo [The Duchy of Warsaw]. Entsyklopediia istorii Ukrainy (in 10 vol., Vol. 1: AV, p. 437). Kyiv, 688 p. [in Ukrainian]

Archiwum Główne Akt Dawnych (The Central Archives of Historical Records – CAHR)

Askenazy, S. (1919). Napoleon a Polska [Napoleon and Poland]. (Vol. III). Warszawa, 262 p. [in Polish]

Tsentralnyi gossudarstvenny istoricheskiy arkhiv, Sankt-Petersburg [Central State Historical Archive, Sankt-Petersburg CSHA]

Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego. (1922). Dziennik Praw Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r. [The Journal of Laws of the Duchy of Warsaw of July 22, 1807]. Ustawa Konstytucyjna Księstwa Warszawskiego: Tytuł X. “O sile zbrojnej” (“Wydano na rozkaz Cesarza, wydał Minister Sekretarz Stanu Hugo B. Maret”), Art. 79. Konstytucje polskie 1791 – 1921. Opracował M. Handelsman. Warszawa: Wydała Polska Składnica Pomocy Szkolnych, 37 p. [in Polish]

Gembarzewski, B. & Mańkowski, A. (1917). Wojsko Polskie. Księstwo, Szkoła kadetów chełmińskich w dobie Księstwa Warszawskiego [Polish army. Duchy, Chełmno Cadet School in the era of the Duchy of Warsaw]. Dziennik Poznański, 288, 226 p. [in Polish]

Gorzycki, W. (1921). Oświata publiczna w Księstwie Warszawskim, organizacja władz i funduszów [Public education in the Duchy of Warsaw, organization of authorities and funds]. Rozprawy Historyczne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1 (2), 64–65. [in Polish]

Handelsman, M. (1911). Z dziejów Księstwa Warszawskiego. Geneza Księstwa i jego statutu [From the history of the Duchy of Warsaw. The origin of the Duchy and its statutes]. Studia historyczne, Warszawa, 1, 164–166. [in Polish]

Kieniewicz, S. (1997). Historia Polski 1795 – 1918 [Polish history 1795 – 1918]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 616 p. [in Polish]

Katechizm dla Korpusów Kadeckich. (1813). Katechizm dla Korpusów Kadeckich [Catechism for the Cadet Corps]. Warszawa: Wydawnictwo Ministerium Wojny i Izby Edukacyjnej. 16 p. [in Polish]

Helpern, I. (1919). Systemat pedagogiczny Jana Śniadeckiego [Pedagogical system of Jan Śniadecki]. Warszawa: Nakład Księgarni “Ogniwo” S. A. Krzyżanowski, 88 p. [in Polish]

Zasady S. K. Potockich. (1809). Zasady S. K. Potockich [Potocki’s principles]. Gazeta Korespondent Varshavskoho i dziwaczne”, 69, 1043–1045. [in Polish]

Lipiński, J. (1812). Wewnętrzne urządzenie szkół departamentowych z 1812 roku [The internal arrangement of departamntal schools in 1812]. Warszawa. Wydała Izba Edukacji Publicznej w Warszawie, 69 p. [in Polish]

Lipiński, J. & Kukulski, Z. (1931). Źródła do dziejów wychowania i szkolnictwa w Polsce z doby Izby Edukacji Publicznej, 1807 – 1822 [Sources for the history of upbringing and education in Poland from the day of the Chamber of Public Education, 1807 – 1822]. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie (pp. 7–8). Lublin. [in Polish]

Łopaciński, W. (1917). Legiony i armia Księstwa Warszawskiego [Legions and army of the Duchy of Warsaw]. Warszawa: Wydawnictwo M. Arct., 30 p. [in Polish]

Prądzyński, I. (1894). Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej w 1831 r. [Historical and military diary about the Polish-Russian war in 1831]. Kraków: Nakład Kazimierza Grendyszyńskiego, 17 p. [in Polish]

Skałkowski, A. M. (1908). Pogląd Napoleona na sprawę polską w r. 1809 [Napoleon's view on the Polish matter in 1809]. O cześć imienia polskiego (pp. 421–436). Lwów. [in Polish]

Skarbek, F. (1878). Dzieje Księstwa Warszawskiego [History of the Duchy of Warsaw] (Vol. 1). Poznań, 160 p. [in Polish]

Skarbek, F. (1897). Dzieje Księstwa Warzawskiego [History of the Duchy of Warsaw] (Vol. 3). Warszawa. 148 p. [in Polish]

Sobociński, W. (1964). Historia ustroju i prawa Księstwa Warszawskiego [History of the state system and law of the Duchy of Warsaw]. Toruń, 200 p. [in Polish]

Downloads

Issue

Section

Articles