ІСТОРИКО-ЕКОНОМІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА НА СТОРІНКАХ ЧАСОПИСУ “KWARTALNYK HISTORYCZNY” (1887 – 1918 РР.)

Authors

  • Lidiya LAZURKO Ph. D. (Historiography), Senior Lecturer, Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University,
  • Oresta SHCHERBAN PhD in Economics, Senior Lecturer , IPPT of the National University “Lviv Polytechnic”,

DOI:

https://doi.org/10.24919/2519-058x.14.197178

Keywords:

польська історіографія, історична преса, “Kwartalnik Historyczny”, історична економіка, Львів

Abstract

Мета дослідження – розкрити як на сторінках часопису “Kwartalnyk Historyczny” відобразився процес становлення та розвитку історичної економіки – нового для тогочасної польської історіографії дослідницького напрямку. Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, системності,  науковості, верифікації, авторської об’єктивності, поміркованого наративного конструктивізму, а також на використання загальнонаукових (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-генетичний, історико-типологічний, історико-системний) методів. Наукова новизна полягає в тому, що вперше в історіографії здійснено спробу реконструювати відображення на сторінках часопису “Kwartalnik Historyczny” (1887 – 1918 рр.) процесу становлення та розвитку історичної економіки Польщі як окремої дисципліни. Висновки. Вивчення публікацій часопису “Kwartalnik Historyczny” показує, що історія економіки Польщі тривалий час була тісно пов’язана з рефлексією над минулим польського суспільства та державного устрою. Розмежування проблематики в багатьох пунктах було просто неможливим, оскільки державний устрій зумовлював соціально-економічні стосунки, з іншого боку, імпульси перемін у царині права та адміністрування були залежні від суспільства. Історики, що спеціалізувалися у цих галузях, змушені були враховувати  всі ці фактори. Це тягло за собою потребу розширення погляду на проблеми минулого та переходу на інший рівень досліджень – від позитивістських мікрографічних досліджень до узагальнюючих, синтетичних опрацювань, що, своєю чергою, зумовлювало модернізацію існуючих моделей історичного пізнання та виводило історичну науку на вищий, більш узагальнюючий рівень осягнення минулого.

Downloads

Issue

Section

Articles